Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym

Autor projektu: Piotr Gąsowski
Współautorzy: Piotr Skubiszewski, Paweł Lenarczyk

Lokalizacja projektu

1.ul. Cynamonowa przy ul.Kulczyńskiego 14.
2.ul. Cynamonowa 19.
3.ul, Cynamonowa przy stacji paliw SHELL.
4.ul. Dereniowa 10.
5.ul. Indiry Gandhi x Hirszfelda – 2 przejścia
6.ul. Nugat x Urwisko
7.ul. Kiedacza x Kopcińskiego
8.ul. Kiedacza 24 e
9.ul. Kiedacza x Przybylskiego
10.ul. Romera przy ul. Dunikowskiego 2.
11.ul. Romera 4b.
12.ul. Jastrzębowskiego 3.
13.ul. Ciszewskiego x Gutta
14.ul. Nowoursynowska x ul. Arbuzowa.

Opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawiane poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia , ale także w strefie dojścia do przejścia. W ramach projektu wskazano przejścia które są niedokładnie doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

1.ul. Cynamonowa przy ul.Kulczyńskiego 14
2.ul. Cynamonowa 19
3.ul. Cynamonowa przy stacji paliw SHELL
4.ul. Dereniowa 10
5.ul Indiry Gandhi x Hirszfelda – 2 przejścia
6.ul. Nugat x Urwisko
7.ul. Kiedacza x Kopcińskiego
8.ul Kiedacza 24e
9.ul Kiedacza x Przybylskiego
10.ul. Romera przy ul. Dunikowskiego 2
11.ul. Romera 4b
12.ul. Jastrzębowskiego 3.
13.ul. Ciszewskiego x Gutta
14.ul. Nowoursynowska x ul. Arbuzowa

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierującego pojazdem powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i właściwej reakcji w odpowiednim czasie. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci oraz osoby starsze, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt oświetlenia LED – 40 000 zł
koszt poz. 1 – 12
12 x 40 000 = 480 000
koszt poz. 13 – 14
2 x 50 000 = 100 000
całkowity koszt 580 000 zł
projekt: 15 000 zł.
Całkowity koszt projektu: 595 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • koszt energii, bieżąca konserwacja
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego