Piotr Gąsowski

Piotr Gąsowski

Wysokiej klasy specjalista w zakresie komunikacji publicznej i inżynierii ruchu. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zdobyte w Zakładzie Transportu Miejskiego.

Swoją wiedzą m.in. o przepisach ruchu dzieli się z mieszkańcami Ursynowa. Społecznik. Autor wielu projektów do Budżetu Partycypacyjnego – projekty dotyczyły poprawy bezpieczeństwa (m.in. doświetlenie przejść dla pieszych).

Od zawsze mieszkaniec naszej dzielnicy.

Poza wykonywanym zawodem i pracą na rzecz społeczności lokalnej interesuje się motoryzacją i sportem.

Kontakt