Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tanecznej

Autor projektu: Piotr Gąsowski
Współautorzy: Magdalena Wąsowska, Paweł Lenarczyk

Lokalizacja projektu

1.ul. Taneczna x Samsonowska
2.ul. Taneczna przy SP 100
3.ul. Taneczna x Krasnowolska

Opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych na ul. Tanecznej. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie oczekiwania na przejście. W ramach projektu wskazano przejścia na ul. Tanecznej które są oznakowane znakiem T- 27 ( przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci), które są nieodpowiednio doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, także dla dzieci w drodze do szkoły.

Proponowane przejścia:
1. ul. Taneczna x Samsonowska
2. ul. Taneczna przy SP 100
3. ul. Taneczna x Krasnowolska

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone, w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierowcy powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i podjęcie właściwej reakcji w odpowiednim czasie. W okolicy wskazanych przejść znajduje się SP nr 100. z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci, a samochody pomimo progów wyspowych często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego dla tej okolicy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt doświetlenia LED – 40 000 zł
całkowity koszt : 3 x 40 000 = 120 000 zł
projekt – 2000 zł
Całkowity koszt projektu: 122 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • koszt energii, bieżąca konserwacja
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 119,00 zł

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego