Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Południowym

Autor projektu: Piotr Gąsowski
Współautorzy: Piotr Skubiszewski, Paweł Lenarczyk

Lokalizacja projektu

1.ul. Braci Wagów pomiędzy ul. Belgradzką 50 i ul. Braci Wagów 1.
2.ul. Braci Wagów przy ul. Meander 9
3.ul. Braci Wagów przy ul. Meander 23
4.ul. Relaksowa x Kabacka.
5.ul. Kabacka x Dembego – 2 przejścia.
6.ul. Zaruby przy ul. Dembego 5.
7.ul. Rybałtów 14
8.ul. Rybałtów x Ekologiczna – 2 przejścia.
9.ul. Lanciego 14

Opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie dojścia do przejścia. W ramach projektu wskazano przejścia które są nieodpowiednio doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

1.ul. Braci Wagów pomiędzy ul. Belgradzka 50 i ul. Braci Wagów 1.
2.ul. Braci Wagów przy ul, Meander 9.
3.ul. Braci Wagów przy ul. Meander 23.
4.ul. Relaksowa x Kabacka.
5.ul. Kabacka x Dembego – 2 przejścia.
6.ul. Zaruby przy ul. Dembego 5.
7.ul. Rybałtów 14.
8.ul. Rybałtów x Ekologiczna – 2 przejścia.
9.ul. Lanciego 14.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierowcy powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i podjęcie właściwej reakcji w odpowiednim czasie. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci, osoby starsze, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt oświetlenia LED – 40 000 zł
całkowity koszt : 13 x 40 000 = 520 000
projekt – 15000 zł
Całkowity koszt projektu: 535 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • koszt energii, bieżąca konserwacja
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego