Otwarty Ursynów przystąpił do DKDS Ursynów

Ratusz Dzielnicy Ursynów

21 marca stowarzyszenie Otwarty Ursynów przystąpiło do Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS Ursynów) działającej przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Reprezentantem naszej organizacji w komisji jest zanany ursynowski społecznik Krzysztof Bendkowski. DKDS jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na Ursynowie. DKDS działa w naszej dzielnicy od lutego 2009 roku i ma charakter inicjatywno-doradczy. Do zadań komisji należy więcej >>>

Poznaj założycieli stowarzyszenia

Zebranie założycielskie

Założycielami stowarzyszenia Otwarty Ursynów jest grupa kilkunastu osób. W tym gronie nie ma osób przypadkowych. Każdy z założycieli wykazał się już aktywnością na rzecz Ursynowa i jego mieszkańców. Wśród nich są: działacze społeczni i spółdzielczy, obecni i byli radni, autorzy projektów do budżetu partycypacyjnego, przedsiębiorca, przewodnik miejski, były przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Zapraszamy do poznania tych, którzy stworzyli Otwarty Ursynów. W kolejności alfabetycznej więcej >>>