Przełomowe zmiany w ursynowskiej oświacie. Zapowiedzi koalicji NU+OU

12 września podczas konferencji prasowej zwołanej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 4, kandydaci na radnych koalicji Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów zapowiedzieli przełom w ursynowskiej oświacie. Ma on polegać zarówno na inwestycjach w nowe obiekty, w celu zlikwidowania zmianowości w szkołach i kolejek do żłobków i przedszkoli, jak i szeregu innowacji dla uczniów.

Oprócz już zaplanowanych placówek na różnym etapie procesu inwestycyjnego, tj. żłobków przy ul. Cynamonowej i ul. Kazury, przedszkola przy ul. Tanecznej i szkoły przy ul. Zaruby, aktywiści przedstawili plan budowy 2 kolejnych żłobków przy ul. Dereniowej/ul. Malinowskiego i ul. Wełnianej przy Parku Moczydełko. Tereny te są przez obecne władze dzielnicy przeznaczone do zbycia. W pierwszym przypadku ma to być nieodpłatne przekazanie terenów dla znanej z aktywności deweloperskiej spółdzielni Imielin, natomiast na Kabatach działka ma zostać sprzedana w przetargu.

– Ursynów ma deficyt działek należących do miasta, a jednocześnie duże potrzeby budowy nowych obiektów użyteczności publicznej, takich jak żłobki, przedszkola i szkoły. Wyzbywanie się przez dzielnicę tych nielicznych działek jest skandaliczne, bo to jak sprzedaż sreber rodowych, które zamiast służyć kolejnym pokoleniom zostaną przehulane – skomentował obecny na briefingu Piotr Guział, radny Warszawy.

Kolejne planowane inwestycje oświatowe to budowa 2 zespołów szkolno-przedszkolnych w rejonie ul. Kłobuckiej oraz na działce pomiędzy ul. Indiry Gandhi a Szpitalem Południowym, a także budowa przedszkola w rejonie ul. Kabackiej/Zaruby. Łącznie w ciągu 3 lat miałoby powstać 2000 nowych miejsc w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Koalicjanci zapowiedzieli również wprowadzenie bezpłatnych obiadów w szkołach dla wszystkich dzieci na wzór podobnego rozwiązania w Łodzi, tablet edukacyjny dla każdego ucznia, które to rozwiązanie było już testowane w poprzedniej kadencji samorządowej w dwóch ursynowskich szkołach, badania wad postawy dla każdego rocznika drugo- i piątoklasistów, tak jak miało to pilotażowo miejsce w kadencji 2010-2014, jedną godzinę bezpłatnych zajęć dodatkowych dla każdego ucznia dziennie i przekazanie samorządom uczniowskim budżetów do ich wyłącznej dyspozycji w kwocie początkowej około 10 tys zł na szkołę, różną w zależności od liczebności danej szkoły.

Od nowej kadencji samorządu wszystkie bez wyjątku ursynowskie szkoły miałyby prowadzić oddziały integracyjne. Reaktywowane zostanie także Forum Ursynowskich Rad Rodziców jako reprezentacji przewodniczących rad rodziców wszystkich placówek oświatowych, co  ramach cyklicznych spotkań znakomicie usprawni komunikację, a tym samym reakcję na potrzeby, pomiędzy tym środowiskiem a władzami dzielnicy.