Petycja ws. parku między ul. Polaka a al. KEN została złożona w Urzędzie m.st. Warszawy

Podczas spotkania mieszkańców bloków przy ul. Polaka w maju ub. r Obywatelski Komitet Obrony Terenów Zielonych  oraz stowarzyszenie Otwarty Ursynów rozpoczęły zbieranie podpisów pod petycją ws. utworzenia parku wzdłuż al. KEN przy ul. Polaka. Pod pomysłem podpisało się kilkuset mieszkańców Ursynowa. Miło nam poinformować, że petycja w została złożona formalnie do Urzędu m.st. Warszawy. 

Mieszkańcy chcą ocalić ten teren przed zabudową i przed degradacją terenu zielonego. Zagrożenie ma charakter bieżący (chęć wybudowania na tym terenie parkingu na potrzeby targowiska, które ma powstać na terenie pętli autobusowej), jak i może też dotyczyć dalszej przyszłości (miejscy planiści w planowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widzą w tym miejscu kolejny blok mieszkalny). Zdaniem autorów petycji „zaprojektowanie w tym miejscu miejskiego parku przyczyni się do wzbogacenia krajobrazu dzielnicy, podniesie estetykę okolicy wokół pobliskiego ratusza, budowanego domu kultury, czy reprezentacyjnej arterii Ursynowa, jaką jest Aleja Komisji Edukacji Narodowej”. 

Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Warszawy
m.st. Warszawy

Petycja

dotycząca utworzenia parku wzdłuż Al. KEN

Zwracamy się do Pani o poparcie naszej inicjatywy rewitalizacji terenu wzdłuż Alei Komisji Edukacji Narodowej przy budynkach przy ul. Polaka, polegającej na stworzeniu parku miejskiego.

Taki park mógłby doskonale skomponować się z planowanym parkiem komunikacyjnym, który w przyszłości ma powstać nad obecnie budowanym tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

Teren ten – mimo że dziś jest nieco zaniedbany –  harmonijnie łączy się z zielenią osiedla i osiedlowych ogródków, a także od wielu lat służy mieszkańcom jako miejsce spacerów i odpoczynku. Jako mieszkańcy Ursynowa chcielibyśmy, aby to miejsce po architektonicznym uporządkowaniu, nadal pozostało terenem ogólnodostępnym i jako piękna enklawa zieleni służyło mieszkańcom całej dzielnicy.

Zaprojektowanie w tym miejscu miejskiego parku przyczyni się do wzbogacenia krajobrazu dzielnicy, podniesie estetykę okolicy wokół pobliskiego ratusza, budowanego domu kultury, czy reprezentacyjnej arterii Ursynowa, jaką jest Aleja Komisji Edukacji Narodowej.

Uważamy, że Ursynów powinien rozwijać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zależy nam na tym, aby była to dzielnica prawdziwie oddychająca zielenią i przyjazna mieszkańcom. Nie chcemy, aby ostatnie tereny zielone zostały zabudowane kolejnymi blokami, zamieniającymi  Ursynów w betonową sypialnię.

Podmioty wnoszące petycję:

Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Obrony Terenów Zielonych pomiędzy  ul. Polaka a Al. KEN oraz stowarzyszenie Otwarty Ursynów