Oświadczenie ws. bazarku na Ursynowie

14 września br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Warszawie wydało decyzję, na mocy której utrzymano w mocy część decyzji o warunkach zabudowy dla pasażu handlowego przy Polaka. Co prawda uznano część argumentów strony społecznej, ale też stwierdzono, że w opinii SKO nie stanowią one uchybień pozwalających na uchylenie decyzji.

Przeanalizujemy orzeczenie, jeżeli będą podstawy, to zaskarżymy je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Zobowiązaliśmy się, że będziemy reprezentować mieszkańców Na Skraju w szczególności z ulic Polaka i Kulczyńskiego i nie mamy zamiaru z tego rezygnować. Przede wszystkim będziemy monitorowali wszelkie działania władz miasta i dzielnicy w tej sprawie pod kątem przestrzegania prawa. Przypominamy też, że dzięki zaangażowaniu strony społecznej nie będzie w centrum dzielnicy hali namiotowej w wysokości do 10 m (została ona wykreślona przez SKO w decyzji z 2016 r., a przewidziana była w poprzedniej decyzji zarządu dzielnicy!).

Uważamy, że przenoszenie bazarku w atmosferze konfliktu interesów radnego dzielnicy jest rażącym naruszeniem standardów, które niestety od jakiegoś czasu nie obowiązują na Ursynowie. Tak samo jak inni mieszkańcy, także jesteśmy zaniepokojeni, że w ciągu dwóch ostatnich lat, władze dzielnicy Ursynów nie potrafiły rozwiązać sprawy bazarku na gruncie dialogu społecznego.

Jednocześnie ponownie deklarujemy nasze wsparcie do przeniesienia bazarku w inne miejsce, które nie budzi takich kontrowersji, np. przy Arenie Ursynów.

(-) Otwarty Ursynów