Informacja stowarzyszenia Otwarty Ursynów po spotkaniu z wiceprezydent Warszawy

Pętla ZTM przy ul. Płaskowickiej, autobus 195

4 sierpnia br. przedstawiciele stowarzyszenia Otwarty Ursynów wzięli udział w spotkaniu z Renatą Kaznowską, zastępcą prezydenta Warszawy, oraz Wiesławem Witkiem, dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Na spotkaniu przedstawiliśmy negatywne stanowisko mieszkańców Polaka i Kulczyńskiego w sprawie likwidacji pętli autobusowej ZTM Natolin PŁN oraz zrelacjonowaliśmy przebieg spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 3 lipca, w którym wzięło udział ponad 150 osób. Likwidacja pętli pogorszy jakość obsługi komunikacyjnej mieszkańców i spotęguje jeszcze bardziej negatywne konsekwencje budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

W kwestii bazarku zapewniliśmy prezydent, iż ubolewamy, że w tej sprawie nie udało się uniknąć konfliktu społecznego, ale władze dzielnicy nie podjęły się próby jego rozwiązania, od roku unikają spotkania w tej sprawie.  Wskazaliśmy, iż władze dzielnicy są stronnicze i reprezentują interes gospodarczy radnego dzielnicy, co powoduje konflikt interesów. Wskazaliśmy, iż jest to niedopuszczalne. Poprosiliśmy, aby władze miasta odstąpiły od likwidacji pętli i zaangażowały się w mediacje, gdyż bazarek może zostać przeniesiony z powodzeniem w inne miejsce. Wskazaliśmy na lokalizację przy Arenie Ursynów po północnej stronie (od ul. Gandhi). Naszym zdaniem to miejsce nie budzi kontrowersji, jest ono bardzo dobrze skomunikowane (metro, autobusy). Pani Prezydent przekazała, że jeżeli dojdzie do przeniesienia Bazarku na Dołku na pętlę, to wszystkie procedury administracyjne i budowlane będą musiały zostać dochowane.

Na koniec przekazaliśmy informację, iż będziemy monitorowali decyzje podejmowane przez władze m.st. Warszawy w sprawie pętli i bazarku i jeżeli dojdzie do naruszenia prawa, to z naszej strony będą podejmowane środki ochrony prawnej, a wiele wskazuje, że tak może być. Poinformowaliśmy o złożeniu wniosku o podjęcie działań nadzorczych nad prowadzoną procedurą dzierżawy pętli, gdyż w naszej opinii, nie zostały dochowane procedury m.st. Warszawy w zakresie dzierżawy i obecne postępowanie powinno zostać unieważnione.

Przedstawiciele ZTM zapowiedzieli, że odstąpią od likwidacji linii 195, oraz przedstawili nam zarys nowej organizacji ruchu na czas budowy POW. Zapowiedziano, że zostanie on skonsultowany z mieszkańcami.

Z naszej strony w spotkaniu wzięli udział: Piotr Skubiszewski, Paweł Lenarczyk i Danuta Turkiewicz.