Kolejne działania w obronie pętli autobusowej oraz terenów zielonych na Polaka

Spotkanie z mieszkańcami ul. Polaka

W ostatnich dniach stowarzyszenie Otwarty Ursynów zintensyfikowało działania w obronie pętli autobusowej ZTM przy ul. Płaskowickiej oraz terenów zielonych między ul. Polaka a al. KEN. W czwartkowym spotkaniu otwartym wzięło udział ok. 150 mieszkańców. W mijającym tygodniu przedstawiciele OU spotkali się także z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską oraz dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Wiesławem Witkiem. 

3 sierpnia na terenie zielonym przy ul. Polaka zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami tej części Ursynowa. Radny Paweł Lenarczyk oraz przewodniczący stowarzyszenia Piotr Skubiszewski przedstawili zebranym aktualną sytuację związaną próbami przeniesienia Bazarku na Dołku w miejsce pętli autobusowej oraz terenu zielonego między ul. Polaka i al. KEN. Poinformowali m.in. o planach likwidacji pętli autobusowej i zmian w trasach autobusów (likwidacja linii 195, zmiany tras 136 i 503), o wystawieniu przez ZTM terenu pętli do dzierżawy na cale targowiska, o braku prawomocnych warunków zabudowy na budowę targowiska w tym miejscu, o dużym zaangażowaniu burmistrza w przeniesienie bazarku w tę lokalizację.

Mieszkańcy, oburzeni działaniami władz Warszawy i dzielnicy Ursynów, podtrzymali wolę, aby stowarzyszenie Otwarty Ursynów w dalszym ciągu podejmowało działania na rzecz zablokowania tymczasowej lokalizacji Bazarku na Dołku w okolicy ul. Polaka. W burzliwej dyskusji mieszkańcy wspominali też, że ich zdaniem cała sprawa powinna zostać skierowana do zbadania przez organy ścigania.

Relacje mediów ze spotkania: Halo Ursynów, TVN Warszawa, Kurier Warszawski

W mijającym tygodniu doszło również do dwóch spotkań z decydentami, mającymi istotny wpływ na sytuację na ul. Polaka. 2 sierpnia przedstawiciele stowarzyszenia spotkali się z dyrektorem ZTM Wiesławem Witkiem, a 4 sierpnia – z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską i jeszcze raz z dyrektorem ZTM. Podczas obu spotkań przedstawiliśmy sytuację z punktu widzenia mieszkańców ul. Polaka. – Jak się okazuje przedstawiciele miasta mieli ograniczoną wiedzę o konflikcie wokół prób przeniesienia Bazarku na Dołku w okolice Polaka, w szczególności o innych alternatywnych lokalizacjach, w które mógłby zostać przeniesiony bazarek. Jesteśmy wdzięczni za możliwość spotkania, bo burmistrz Kempa nie chciał się spotykać w tej sprawie. Liczymy, że władze miasta podejmą odpowiednie decyzje, dobre dla publicznego interesu – komentuje Piotr Skubiszewski.

Podczas spotkania z wiceprezydent miasta złożyliśmy skargę na działanie ZTM w zakresie próby dzierżawy terenu pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej na inne cele niż komunikacyjne i wezwaliśmy do usunięcia naruszeń prawa i podjęcia działań nadzorczych.