Dawny Fortepian. Może powstać nowy blok!

W grudniu 2017 r. Prezydent Warszawy wydała warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowo-handlowego u zbiegu ul. Gandhi ul. Cynamonowej (tzw. dawny Fortepian).

Według warunków zabudowy na tej działce może powstać budynek mieszkalny usytuowany w narożniku ul. Gandhi i ul. Cynamonowej o wysokości 38 m. max. 12 kondygnacji i przylegający do niego budynek usługowo-handlowy od strony ul. Cynamonowej w wysokości 14-17m.

Jako Otwarty Ursynów przystąpiliśmy do tego postępowania jako strona społeczna. Jest to centrum Ursynowa i zależy nam na tym, aby zostało ono odpowiednio zagospodarowane, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W ramach tego postępowania wnieśliśmy uwagi do projektu decyzji określającej warunki zabudowy.

Zawnioskowaliśmy m.in. o:

– zmniejszenie wysokości projektowanego budynku,

– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, tak aby nie pogarszać bilansu miejsc postojowych dla okolicznych mieszkańców,

– zwiększenie współczynnika terenu biologicznie czynnego.

Zawnioskowaliśmy również o zawieszenie postępowania z uwagi na trwającą procedurę planistyczną dla tego rejonu. Po zapoznaniu się z ostateczną decyzją wnieśliśmy o doprecyzowanie zapisów dotyczących wschodniej części terenu inwestycji. 45% tego terenu powinno zostać wyłączone i przeznaczone na ogólnodostępną zieleń zintegrowaną z istniejącymi terenami zielonymi, z chodnikami i ścieżkami połączonymi z przejściem do metra. W naszej opinii postanowienia decyzji są nieprecyzyjne i pozwalałby na zbyt dużą swobodę interpretacyjną przy pozwoleniu na budowę, co mogłoby skutkować nieuwzględnieniem wymagania pozostawienia części zielonej.

Zawnioskowaliśmy także o przyjęcie innego niż standardowy współczynnik parkingowy wynikający ze studium, gdyż inwestycja ta bez zapewnienia odpowiednich ilości miejsc parkingowych pogorszy jakość obsługi komunikacyjnej dla okolicy.

Jednocześnie nasz radny Paweł Lenarczyk zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Architektury i Ochrony Środowiska o posiedzenie komisji, na którym powinny zostać przedstawione informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy.