Wyślij maila do ZDM ws. przejazdów rowerowych przez Dolinę Służewiecką

Napisz mail do ZDM ws. wyznaczenia przejazdów rowerowych przez Dolinę Służewiecką przy ul. Nowoursynowskiej i Al. Wilanowskiej

Radni Otwartego Ursynowa zabiegają o wytyczenie przejazdów rowerowych przez Dolinę Służewiecką na wysokości ul. Nowoursynowskiej i alei Wilanowskiej. W tej sprawie została wystosowana interpelacja przez Pawła Lenarczyka i Piotra Skubiszewskiego. Możesz wesprzeć radnych, wysyłając krótkiego maila do ZDM.

Interpelacja radnych została przekazana do Zarządu Dróg Miejskich celem udzielenia odpowiedzi. 

Jeżeli zgadzasz się z inicjatywą Otwarty Ursynów, to zachęcamy do wysłania do ZDM maila z poparciem. Taka wiadomość może pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu sprawy. 

Mail – np. według poniższej propozycji – najlepiej jest wysłać do Dyrektora ZDM:

  • l.puchalski@zdm.waw.pl 

oraz do wiadomości na adresy:

  • kancelaria@zdm.waw.pl
  • sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
  • pawel.lenarczyk@vip.wp.pl
  • pskubiszewski1@gmail.com 
    (kolejno adresy: Kancelaria ogólna ZDM, Prezydent Warszawy, radni: Paweł Lenarczyk i Piotr Skubiszewski).

Propozycja „gotowego” maila do wykorzystania: 

Pan
Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120

Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

zwracam się z prośbą o wyznaczenia przejazdów rowerowych przez Dolinę Służewiecką przy ul. Nowoursynowskiej i alei Wilanowskiej.

Brak przejazdów rowerowych w tych miejscach stanowi znaczne utrudnienie dla rowerzystów i pieszych. Z dróg rowerowych w tej okolicy korzysta mnóstwo osób.

Proszę o uwzględnienie mojej prośby oraz informację zwrotną na mój adres email ws. jej rozpatrzenia.

…………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby wysyłającej maila)