Wybory 2018. Powstała bezpartyjna Koalicja Mieszkańców na Ursynowie

Koalicja Mieszkańców IMU + OU + Nasz Ursynów

Porozumienie lokalnych stowarzyszeń na Ursynowie stało się faktem. Jako bezpartyjni aktywiści i samorządowcy z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa, Otwartego Ursynowa i Naszego Ursynowa wspólnie zarejestrowaliśmy komitet wyborczy pn. Koalicja Mieszkańców IMU + OU + Nasz Ursynów. 

W październikowych wyborach samorządowych chcemy dać mieszkańcom naszej dzielnicy alternatywę względem partii politycznych, które skupiają się wyłącznie na konfliktach ogólnopolskich, traktując samorząd jak kolejny „łup” w plemiennej wojnie. Jako przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń nie musimy realizować poleceń partyjnej centrali – naszymi jedynymi przełożonymi są mieszkańcy Ursynowa i to interes mieszkańców jest i będzie dla nas najważniejszy.

Zdecydowaliśmy się na współpracę, ponieważ wiemy, że tylko wspólne działanie pozwoli nam przekonać mieszkańców do naszego programu dla Ursynowa, który wkrótce przedstawimy. Wśród naszych priorytetów są:

  • dopilnowanie do montażu filtrów na wyrzutniach spalin z POW
  • stworzenie 1000 nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach
  • stworzenie 5 nowych parków na Ursynowie
  • budowa Centrum Aktywności Seniora
  • budowa boiska pełnowymiarowego z bieżnią

Wystawimy listy we wszystkich okręgach do Rady Dzielnicy Ursynów,  nasi kandydaci znajdą się także na liście KWW Bezpartyjni Samorządowcy do Rady m.st Warszawy. Chcemy, żeby Ursynów był dzielnicą przyjazną, nowoczesną i dobrze zarządzaną, dzielnicą której władze prowadzą dialog z mieszkańcami i konsultują kluczowe decyzje. Wierzymy, że samorząd może być miejscem wolnym od partyjnych sporów, w którym radni i zarząd wspólnie pracują dla Ursynowa.