Otwarty Ursynów: projekt uchwały krajobrazowej do poprawki

Warszawa

Od 5 czerwca do 14 lipca Urząd m.st. Warszawy konsultował projekt uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować przestrzeń naszego miasta. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło uwagi do projektu dokumentu (pełna nazwa: uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń). Warszawska uchwała krajobrazowa będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Otwarty Ursynów zgłosił więcej >>>