Radny Skubiszewski kolejny raz interweniuje ws. bazarku na pętli

Radny Skubiszewski kolejny raz interweniuje ws. bazarku na pętli

Mimo ciążących na nim obowiązków, zarządca prywatnego bazaru na dawnej pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej lekceważy zapisy umowy dzierżawy nieruchomości i utrudnia życie okolicznym mieszkańcom. Radny Piotr Skubiszewski (Otwarty Ursynów) podjął kolejną interwencję w celu przymuszenia zarządcy bazaru do respektowania obowiązków.

Rok temu radny Skubiszewski wywalczył korzystane dla mieszkańców zapisy umowy dzierżawy, które miały poprawić standard funkcjonowania bazaru. Niestety, zapisy te nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości W swojej interpelacji radny zwraca uwagę na liczne naruszenia zapisów, m.in.: wchodzenie sprzedawców na teren nieruchomości przed godziną 6 rano czy naruszenia związane z wygrodzeniem terenu.

Oto pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Burmistrzu,
w nawiązaniu do interpelacji z dnia 16 lutego 2023 r. (nr 1355), w której zwracałem się o zintensyfikowanie działań mających na celu stworzeniem nowego targowiska w docelowej lokalizacji w nowej formule organizacyjnej, stworzenie warunków do likwidacji bazarku na dawnej pętli autobusowej zwracam się  o podjęcie działań kontrolnych mających na celu sprawdzenie, czy postanowienia umowy dzierżawy pętli są przestrzegane.
 
W ww. interpelacji zwracałem uwagę, iż obecna, tymczasowa lokalizacja bazarku jest uciążliwa okolicznych mieszkańców, ale także wpływa negatywnie na  wizerunek m.st. Warszawy.
 
Według moich obserwacji oraz zgłoszeń od mieszkańców:
– bramy na nieruchomości i ruch pojazdów odbywa się przed godziną 6.00,
– nie przestrzega się  zakazu wywieszania na ogrodzeniu terenu reklam (były one wywieszane między innymi w trakcie kampanii do parlamentu w 2023 r.),
–  mimo, iż umowa została zawarta w maju 2023 r., do tej pory dzierżawca nie zadbał o spójny i estetyczny charakter terenu, w szczególności poprzez posadowienie namiotów o jednolitej kolorystyce (zgodnie z umową miało do być uczynione maksymalnie w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia obowiązywania umowy),
– nie wygrodzono całości nieruchomości estetycznym i trwałym ogrodzeniem ,
– zajęty teren może wykraczać poza granicę działki oznaczoną w załączniku nr 2 do umowy.
 
Jednocześnie zwracam uwagę, iż dzierżawca terenu powinien dbać również o porządek wokół ogrodzenia, gdyż jego działalność ma wpływ bazarek wpływa negatywnie na czystość i porządek na teren poza ogrodzeniem.
 
Jestem zwolennikiem zapewnienia mieszkańcom dostępu do usługi handlu w formie targowiska. Uważam,
że targowiska odgrywają ważną rolę w miastach, niemniej jednak trzeba też mieć na uwadze, iż ważne jest, aby towarzyszył temu odpowiedni standard. Dawna pętla autobusowa znajduje się w eksponowanym miejscu centrum dzielnicy, to miejsce zasługuje na odpowiedni wygląd, a okoliczni mieszkańcy na szacunek i poważne traktowanie.
 
Sytuacja, w której podpisana przez dzierżawcę umowa nie jest przestrzegana – jest nieakceptowalna i naraża reputację stołecznego samorządu.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Skubiszewski