Propozycje zmian ustrojowych dla Warszawy

Propozycje zmian ustrojowych dla dzielnic

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło do przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP pismo z propozycjami zmian ustrojowych dla m.st. Warszawy. Propozycje zostały przygotowane przez prof. Lecha Królikowskiego (varsavianista, pierwszy burmistrz gminy Mokotów oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów w latach 2010-2014) oraz członków stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

Zaproponowane zmiany, to minimum korekt ustrojowych, jakie powinno być wprowadzone do ustawy gminnej oraz ustawy warszawskiej. Pozwolą one nadać nową, jakość działań samorządowi Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem 'małych miast’, czyli dzielnic, z których składa się m.st. Warszawa. Proponowane przez nas zmiany dotyczą innego zdefiniowania „jednostki pomocniczej”, która pozwoli na wzmocnienie podmiotowości dzielnic. Sugerujemy, aby spory kompetencyjne pomiędzy dzielnicami i miastem były rozstrzygane przez sądy administracyjne. Naszym zdaniem burmistrz powinien zostać wyposażony w takie instrumenty, aby mógł być samodzielnym kierownikiem zakładu pracy jakim jest ratusz dzielnicy. Na koniec postulujemy, aby dzielnice mogły autonomicznie dysponować przyznanymi środkami w ramach przyznanego im corocznie budżetu przez Radę Miasta.

Innym – jak to wskazujemy w piśmie, ale także bardzo ważnym elementem opisywanej procedury, jest przeciążenie mało istotnymi sprawami Rady Warszawy. Rada ta bardzo często w swoim porządku obrad ma nawet 80 i więcej punktów i obraduje nad nimi od rana w czwartek (tradycyjny termin sesji), często do godziny 2-3 nad ranem następnego dnia. Czy w takich warunkach można mieć przeświadczenie, że kolejne uchwały Rady Miasta podjęte zostały przy pełnej świadomości radnych?

Liczymy na to, że nasze tezy zostaną wykorzystane w pracach parlamentarnych nad poprawą ustroju m.st. Warszawy.

W załączeniu treść naszego wystąpienia (PDF)