Bazarek od nowa u zbiegu ulic Rosoła i Płaskowickiej?

bazarek-park_POW

Radny Dzielnicy Ursynów Piotr Skubiszewski (klub Otwarty Ursynów) wystosował do mieszkańców list w sprawie budowy nowego bazarku na Ursynowie. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych toczy się w tej sprawie emocjonująca dyskusja. Radny w liście prostuje nieprecyzyjne informacje, które pojawiły się w tej debacie. Podkreśla również, że w tej sprawie nie zapadły żadne ostateczne decyzje.

Wersja PDF listu

Drodzy Mieszkańcy,

jako radny dzielnicy Ursynów postanowiłem napisać do Państwa list w sprawie budowy nowego bazarku na Ursynowie. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych toczy się w tej sprawie  dyskusja. Towarzyszą jej często spore emocje i nieprecyzyjne informacje.

Budowa tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie doprowadziła w marcu 2018 r. do przeniesienia „Bazarku na Dołku” do innej lokalizacji. Obecnie bazarek funkcjonuje tymczasowo (tylko na czas budowy POW) na dawnej pętli autobusowej Natolin Płn. Po wybudowaniu tunelu POW planowane jest stworzenie nowego bazarku w obszarze parku nad tunelem

Wstępnie planowano, iż nowy bazarek powstanie przy budynkach KEN 49 i Braci Wagów 20. Z uwagi jednak na fakt, iż to miejsce jest usytuowane bezpośrednio przed blokami mieszkalnymi, w prasie lokalnej pojawił się pomysł, aby rozważyć inne – tj. okolicę skrzyżowania ulic Rosoła i Płaskowickiej przy  stacji benzynowej


Teren ten nie znajduje się bezpośrednio  przed budynkami mieszkalnymitak jak przy Braci Wagów. W jego sąsiedztwie znajduje się biurowiec wraz ze sklepem, stacja benzynowa, a więc obiekty o charakterze usługowym – a nie mieszkalnym. Jest to też miejsce dobrze skomunikowane i w bliskiej odległości od pierwotnej lokalizacji bazarku. Ponadto miejsce to daje większe możliwości do wyodrębnienia w jego okolicy miejsc parkingowych dla osób, które będą korzystały z bazarku. 

Oczywiście ewentualny bazarek mógłby być zlokalizowany jedynie pod warunkiem
częściowego zajęcia terenu, do krawędzi biurowca Natpoll od strony stacji benzynowej, czyli 
– w miejscu maksymalnie oddalonym od budynku Lanciego 14,
– uprzedniego bądź równoczesnego oddzielenia terenu bazarku od budynku Lanciego 14 oraz Lanciego 16 elementami parku, np. skwer, drzewa, etc. (bazarek powinien być stworzony równocześnie z częścią parkową POW wzdłuż budynku Natpoll,  Lanciego 16 oraz 14), 
– zapewnienia logistyki dla bazarku poprzez m.in. przygotowanie odpowiednich miejsc parkingowych dla klientów bazarku, która nie ingerowałaby w przestrzeń mieszkańców i nie powodowałaby dla nich uciążliwości,
– a przede wszystkim zapewnienia estetyki i porządku


Tak jak zapewne wielu mieszkańców naszej dzielnicy, uważam, że bazarek na Ursynowie jest potrzebny. Jako lokalne stowarzyszenie Otwarty Ursynów jesteśmy zdania, że lokalne bazarki ożywiają przestrzeń publiczną i są ważną częścią miast. Zdaję sobie sprawę, iż obecny bazarek na pętli jest daleki od ideału i nie może być mowy o jego „przeniesieniu” w takiej formie. Mówimy o stworzeniu całkiem nowego, nowoczesnego bazarku, spełniającego oczekiwania mieszkańców w zakresie estetyki i czystościBudowa tunelu POW, a później parku nad tunelem, daje właśnie taką możliwość


Nowa propozycja lokalizacji bazarku nie oznacza, że w tej sprawie zapadły jakiekolwiek decyzje. Należy w tej kwestii prowadzić dialog, konsultować różne potencjalne rozwiązania. Zarząd Zieleni, który będzie zlecał przygotowanie projektu parku, zapowiedział zresztą, że zostanie on poddany konsultacjom. Chciałbym zapewnić Państwa, że jako radny dzielnicy będę monitorował tę sprawę, aby przeprowadzono odpowiednie rozmowy z mieszkańcami, celem wypracowania rozwiązania korzystnego dla Ursynowa.


Jeżeli macie Państwo pytania w tej sprawie, to podaję mój nr telefonu: 607 323 031 oraz adres e-mail: pskubiszewski1@gmail.com. Jako stowarzyszenie Otwarty Ursynów jesteśmy także gotowi spotkać się z Państwem


Warszawa, 27.08.2020


Piotr Skubiszewski

Poglądowy rysunek wskazujący ewentualny obszar nowego bazarku na Ursynowie: