Nauka podczas pandemii

Już za kilka dni w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. Uczniowie po kilkumiesięcznej przerwie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Jednak w obliczu panującej pandemii nauka i pobyt w szkole będą odbywać się według specjalnych zasad.

M.st. Warszawa przygotowało szczegółowe wytyczne dotyczące nauki w dobie COVID-19 dla wszystkich szkoł oraz przedszkoli. Wytyczne te stanowić będą wsparcie dla dyrektorów placówek i samorządów, na których barki spadło zorganizowanie nauki tak, aby było bezpiecznie – zarówno dla dzieci, jak i wszystkich pracowników.

– Nie pozostawiamy naszych pracowników samym sobie. Przygotowaliśmy „Warszawskie wytyczne edukacyjne”, które zawierają praktyczne wskazówki dla dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym również placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. I zachęcamy wszystkie szkolne społeczności do dzielenia się swoimi doświadczeniami i problemami. Będziemy wspólnie szukali najlepszych rozwiązań – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Oto niektóre zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach od 1 września:

  • przed wejściem do szkoły i szatni trzeba będzie zdezynfekować dłonie,
  • do placówek będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie,
  • dzieci przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe, które będą musiały przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada jedno dziecko – jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu, inne osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
  • wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia,
  • zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły – oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jednocześnie rekomenduje się jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy. Zalecane jest również noszenie maseczek na korytarzach szkolnych.
  • uczniowie nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi,
  • sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach
  • sprzęt sportowy będzie myty lub dezynfekowany,
  • zostaną wyłączone wszelkie źródełka i fontanny wody pitnej,
  • w łazienkach są instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w poniższy link:

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/warszawskie-wytyczne-edukacyjne-nauka-w-czasie-epidemii.pdf