Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Wokalnej? – można składać wnioski

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Wokalnej? - można składać wnioski

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy prowadzi konsultacje społeczne i zbiera wnioski do projektu planu miejscowego dla rejonu ulicy Wokalnej. Plan miejscowy określi, jak będzie można urządzić tę okolicę.

Jak złożyć formalny wniosek do planu?

Konsultacje trwają od 16 września do 9 października 2019 r. 

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Woklanej? - można składać wnioski

Źródło: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy