Ponad 200 nowych drzew na koszt dewelopera pojawi się na Ursynowie

Jeszcze w tym roku w 4 lokalizacjach należących do Dzielnicy Ursynów zostanie posadzonych 168 drzew i 700 krzewów oraz dodatkowo 50 drzew na terenie Parku Kultury w Powsinie. Nasadzenia na własny koszt wykona spółka Yuniversal Development sp. z o.o. jako nasadzenia zastępcze w związku ze zgodą na wycinkę 127 drzew i 2 grup krzewów na terenie, na którym powstanie nowy blok mieszkalny. Projekt jest realizowany z inicjatywy zastępcy burmistrza Ursynowa rekomendowanego przez Otwarty Ursynów. 

Wydając zgody na wycinkę drzew lub krzewów Urząd Dzielnicy Ursynów dąży do tego, aby zawsze była ona rekompensowana nasadzeniami zastępczymi. Problem powstaje, gdy wnioskodawca nie posiada innego terenu,  na którym mógłby wykonać nasadzenia zastępcze. Wówczas zwyczajowo wyznaczana była tylko opłata za wycinkę drzew i krzewów, która trafiała do budżetu miasta. Ponieważ w interesie Ursynowa i jego mieszkańców jest jak najwięcej nasadzeń nowych drzew, Urząd Dzielnicy podjął próbę przekonywania deweloperów do prowadzenia nasadzeń zastępczych na terenach dzielnicowych i miejskich.

– Drzewa w mieście budzą wiele emocji. Dlatego Dzielnica Ursynów zaproponowała inwestorom budowlanym model współpracy, który ma zwiększyć liczbę nasadzeń zastępczych oraz przyczynić się do rozwoju ogólnodostępnych terenów zieleni. Dziś ogłaszamy sukces, gdyż zawarliśmy pierwsze tego typu porozumienie ze spółką Yuniversal Development, w ramach którego na terenach dzielnicy i miasta na koszt dewelopera przybędzie 218 drzew i 700 krzewów – mówi Bartosz Dominiak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – Wydając zgodę na wycinkę drzew, gdy inwestor nie ma wolnych terenów, Urząd Dzielnicy nalicza zazwyczaj opłaty. Postanowiliśmy to zmienić i w takiej sytuacji zachęcić deweloperów do wykonywania nasadzeń zastępczych na naszych działkach. Liczę, że śladem Yuniversal Development pójdą inni deweloperzy działający na Ursynowie. To jest działalność pożyteczna dla dzielnicy, a zarazem wpisująca się w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu – dodaje.

W czerwcu br. pierwsze tego typu porozumienie zostało podpisane między Dzielnicą Ursynów a spółką Yuniversal Development, która będzie wkrótce budować nowe bloki mieszkalne przy ul. Sotta „Sokoła”. Zgoda na wycinkę drzew, będąca następstwem wydanego pozwolenia na budowę, zezwala inwestorowi na usunięcie 127 szt. drzew. W zamian za to spółka posadzi 218 drzew i 700 krzewów różnych gatunków w pięciu lokalizacjach na Ursynowie:

  • zieleniec przy ul. Cybisa,
  • zieleniec Olkówek,
  • ul. Nowursynowska,
  • zieleniec przy ul. Kazury (okolice miasteczka rowerowego),
  • Park Kultury w Powsinie.

– Drzewo rośnie długo, a ścina się je bardzo szybko. A zieleń to życie. Dlatego uważam, że odpowiedzialność i troska o środowisko naturalne są integralną częścią udanej inwestycji. Cieszę się, że bierzemy udział w modelowym rozwiązaniu, którego beneficjentem będą mieszkańcy Ursynowa . Tereny publiczne zyskają ponad 200 nowych drzew, przez 3 lata będziemy także odpowiedzialni za utrzymanie roślin  – wskazał w czasie spotkania z mediami Antoni Piekut – Prezes Yuniversal Development sp. z o.o.

Od teraz podobne zasady współpracy Urząd Dzielnicy Ursynów będzie proponował wszystkim podmiotom występującym z uzasadnionymi wnioskami zgodę na wycinkę drzew lub krzewów, a które to podmioty nie posiadają działek do przeprowadzenia własnych nasadzeń zastępczych.

Źródło: materiały prasowe Urzędu Dzielnicy Ursynów