Piotr Ciara

Piotr Ciara

Począwszy od 2010 r. aktywnie uczestniczy w życiu publicznym naszej dzielnicy, m.in. jako członek Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, w której zabiegał o godne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz jako działacz społeczny. Jest pomysłodawcą trzech zwycięskich projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego, które zakładają m.in. naprawę chodnika, nasadzenia drzew wyciszających od strony Kopy Cwila, zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz leżaków dla parku im. Romana Kozłowskiego oraz pielęgnację dzielnicowego drzewostanu. 

Przez okres dwóch kadencji zasiadał w zespołach do spraw budżetu partycypacyjnego. W minionych latach pomagał mieszkańcom osiedli Jary, Stokłosy i Na Skraju w rozwiązaniu trapiących ich problemów. 

Wspólnie z sąsiadami stworzył Komitetu Osiedlowy Mieszkańców Surowieckiego który wywalczył realizację części odkładanych remontów enklawy Surowieckiego oraz drobnych użytecznych inwestycji na terenie osiedla.

Interesuje się chemią rolną i analityczną, techniką wojskową, klasycznym starym kinem i wspinaczką skałkową. 

Kontakt