Pakt na rzecz filtrów w tuneulu POW

Pakt na rzecz filtrów w tuneulu POW

Otwarty Ursynów proponuje zawarcie „Paktu na rzecz filtrów POW”

W lutym 2013 r. komisje architektury oraz inwestycji komunalnych Rady Dzielnicy Ursynów podjęły uchwałę, w której zwróciły się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o uwzględnienie postulatu zainstalowania filtrów na wyrzutniach powietrza na obu krańcach tunelu przebiegającego przez Dzielnicę Ursynów.

W czerwcu 2013 r. Rada Dzielnicy Ursynów potwierdziła uchwałę komisji przyjmując stanowisko z w sprawie uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy w Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy. Stanowisko zostało przygotowane przeze mnie, jako przewodniczącego komisji architektury. Zawnioskowaliśmy wtedy o zainstalowanie filtrów na końcach systemu wentylacyjnego wyrzutni powietrza na obu krańcach tunelu. W odpowiedzi z 12 lipca 2013 r. na ww. stanowisko GDDKiA odpisała, iż uwzględni w programie funkcjonalnym dla przyszłego wykonawcy prośbę radnych. Dziś wiemy, że stało się inaczej.

W lipcu i sierpniu 2017 r. trwały ważne konsultacje prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego przed wydaniem ostatecznej zgody na realizację tej inwestycji. W tych konsultacjach można było składać wnioski i uwagi, np. w kwestii instalacji filtrów przy tunelu obwodnicy. Niestety w październiku 2017 r. okazało się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) uznała, że filtry nie zostaną zainstalowane obligatoryjnie. GDDKiA została jedynie zobowiązana do zarezerwowania miejsca na ewentualny montaż urządzeń ochrony powietrza. Konieczność ich instalacji będzie zależała od wyników przeprowadzonej analizy porealizacyjnej, która ma zostać przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od dnia oddania instalacji do użytkowania.

Mieszkańcy oraz organizacje społeczno-polityczne przyjęły wynik konsultacji z dużym rozczarowaniem, tym bardziej, że w tej sprawie wpłynęło mnóstwo wniosków i uwag. Powszechnie domagano się instalacji filtrów.

Naszym zdaniem nie wszystko jest jeszcze przegrane. Nie ma co straszyć mieszkańców, że rozwiązanie przyjęte przez RDOŚ, a później potwierdzone zgodą Wojewody na realizację tunelu na Ursynowie, oznaczają brak szansy na filtry. Takie postepowanie oznaczałoby brak odpowiedzialności i eskalowanie niepotrzebnych negatywnych emocji. Naszym zdaniem nie można wycofywać się z tego postulatu – trzeba stale monitorować sytuację w tej kwestii, podejmować działania.

Uważamy, iż trzeba się teraz skupić na tym, aby analiza porealizacyjna została zrobiona rzetelnie, np.:

– aby badania powietrza przeprowadzono w sposób zapewniający opinii publicznej dostęp do metodologii badań i ich wyników,

– aby zostały one przeprowadzone przez podmiot niezależny od inwestora (od GDDKiA),

– aby jakość powietrza w pobliżu wyrzutni spalin została objęta monitoringiem w sposób permanentny, a nie tylko w czasie analizy porealizacyjnej.

Naszym obowiązkiem jest dbanie o środowisko naturalne i zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych warunków do życia, a przede wszystkim dostępu do czystego powietrza. Tak jak napisałem wyżej, zdaniem Otwartego Ursynowa, nic nie jest jeszcze przesądzone, to od nas – mieszkańców, organizacji polityczno-społecznych, także zależy, czy będziemy w stanie dopilnować tego, co zostało postanowione w uzgodnieniach RDOŚ i czy jeżeli się okaże, że filtry są niezbędne, to zostaną one zainstalowane.

Jednocześnie proponujemy innym organizacjom społecznym, politycznym, które mają podobny pogląd, aby zewrzeć szeregi, aby wzmocnić i sformalizować współpracę na rzecz filtrów i czystego powietrza na Ursynowie. Proponujemy zawarcie „Paktu na rzecz filtrów POW”. W tej sprawie potrzebna jest zgoda, stonowanie emocji i wspólny wysiłek.