Małgorzata Jagiełło-Tacik

Małgorzata Jagiełło-Tacik

Mieszkanka Ursynowa od 24 lat.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Pracę magisterską pisała o  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wielokrotnie brała udział w wyborach, jako członkini komisji wyborczej.

W obecnej kadencji samorządu jest członkinią Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Ursynów.

Od 2017 r. jestem krwiodawcą.