Krzysztof Bendkowski

Krzysztof Bendkowski

Lokalny działacz i społecznik, koncentrujący się m.in. pomocy osobom pomocy osobom ubogim, a w szczególności bezdomnym.

Aktywny członek kilku organizacji pozarządowych.

W latach 2012-2015 pełnił funkcje sekretarza oraz przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Kontakt