Nie dla betoniarni na Zielonym Ursynowie

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów sprzeciwia się budowie betoniarni przy ul. Pląsy na Zielonym Ursynowie. W tej sprawie wydaliśmy oświadczenie. Jego treść znajduje się poniżej.

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów sprzeciwia się budowie betoniarni przy ul. Pląsy na Zielonym Ursynowie. Uważamy, iż ta inwestycja będzie zbyt dużym obciążeniem dla okolicznych mieszkańców. Budowa betoniarni może spowodować obniżenie wartości okolicznych nieruchomości oraz wpłynąć niekorzystnie na stan środowiska naturalnego w okolicy osiedla Krasnowola.

Wzywamy Zarząd Dzielnicy Ursynów do podjęcia niezbędnych działań, aby nie dopuścić do realizacji tej inwestycji na Zielonym Ursynowie. Wnioskujemy również do Prezydenta Warszawy oraz Rady Warszawy o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Krasnowolskiej uchwalonego 23 września 2010 r.

Zmiana planu jest potrzebna z uwagi na błąd, który dotyczy właśnie terenu, na którym planowana jest budowa betoniarni. Zmiana planu powinna uniemożliwiać realizację inwestycji, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz na zdrowie okolicznych mieszkańców.

Jednocześnie odnosimy się krytycznie do działań Zarządu Dzielnicy Ursynów, które mogły doprowadzić do budowy betoniarni, mimo iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na to nie pozwalał.

(-) Leszek Lenarczyk, radny

(-) Paweł Lenarczyk, radny, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów

(-) Piotr Skubiszewski, przewodniczący  stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Jednocześnie informujemy, iż w tej sprawie radny Paweł Lenarczyk zwołał posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa, które odbędzie się w środę, 8 listopada, w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 Warszawa o godz. 18:00. Zapraszamy.