Źródełka z wodą do picia

Autor projektu: Sławomir Boksz

Lokalizacja projektu

1. Park R.Kozłowskiego w pobliżu drążków do street workingu
2. Łąka Olkówki w pobliżu boiska
3. Park JP2 niedaleko boiska i siłowni plenerowej

Opis projektu

Źródełka wody do picia podłączone do miejskich wodociągów lub jeśli to możliwe do wodociągu polewaczkowego. Zdroje wyposażone są w studnie chłonną odprowadzającą nadmiar wody..

Pomysł z powodzeniem realizowany w innych dzielnicach i miastach posiadających wysokiej jakości wodę. Taka właśnie woda płynie w warszawskich wodociągach – spełnia najwyższe standardy i można ją pić bez obaw. Źródełko może być wyposażone w ujęcie dla psa, a także w kranik do napełniania butelek i bidonów. Korzystać z niego mogą spacerowicze, biegacze i wszyscy spragnieni. Dzięki tym ujęciom możemy zredukować zużycie plastikowych butelek i przyczynić się do dbania o środowisko. Lokalizacja w parkach i bliskość obiektów sportowych zapewnią dostęp do chłodnej wody najbardziej spragnionym.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Źródełka zapewnią wodę pitną mieszkańcom i ich zwierzętom. Przyczynią się do zwiększenia przyjazności Ursynowa. Zwiększą dostępność do wody pitnej podczas upałów, co może wpłynąć na zmniejszenie przypadków udarów cieplnych, odwodnienia i zasłabnięć. Zmniejszą zużycie plastikowych butelek.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl – 5 535,00 zł
2 mapa do celów projektowych 3 szt. – 1 845,00 zł
3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 25 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 75 mb – 46 125,00 zł
4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. – 47 970,00 zł

Całkowity koszt projektu: 101 475,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • Koszt może wahać się w zależności od zużycia wody przez mieszkańców. Do tego dochodzi koszt ewentualnej konserwacja i napraw.
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:  8 000,00 zł

 

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego