Zamieńmy przedepty na chodniki. Czekamy na Wasze zgłoszenia

Przedepty

Kilkanaście maili i wiadomości na Facebooku – to efekt tylko dwóch dni  spontanicznej akcji zgłaszania przedeptów, które należy zastąpić chodnikami. To, czym są przedepty i jak z nimi walczyć, wyjaśnił kilka dni temu Jan Ławrynowicz, wiceprzewodniczący Otwartego Ursynowa. Dziś, w odpowiedzi na prośby mieszkańców, otwieramy akcję „Zamieńmy przedepty na chodniki”. 

Celem naszej akcji jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej Ursynowa i doprowadzenie do likwidacji najbardziej irytujących przedeptów poprzez:

  • zastąpienie ich  chodnikami,
  • odtworzenie trawników.

Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie sygnały od mieszkańców, wskazujące dokładne lokalizacje, wpłyną na lepszą użyteczność ciągów pieszych.  Liczymy, że w tej sprawie naszym sojusznikiem będą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Zarząd Dzielnicy Ursynów oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Czekamy na Wasze zgłoszenia

Zgłoszenia przedeptów, zawierające lokalizację, propozycję zmiany i ewentualnie zdjęcie, prosimy przesyłać na adres: przedepty@otwartyursynow.pl. Na zgłoszenia czekamy do końca lutego br. 

W dotychczas otrzymanych zgłoszeniach mieszkańcy często, oprócz samej informacji, sugerowali też, czego dokładnie oczekują w miejscu przedeptu (rampa, schody, poręcze itp.). Dlatego chcemy stworzyć bazę zgłoszonych przedeptów i potrzeb. Baza zostanie zwizualizowana w postaci mapy dostępnej na naszej stronie internetowej. Po zebraniu zgłoszeń przekażemy je do zarządców terenów.

Uzyskany w ten sposób obraz pozwoli ocenić skale zjawiska, umożliwi skuteczniejsze działanie, a przede wszystkim uporządkuje przestrzeń publiczną i sprawi, że ciągi piesze będą tam, gdzie są najbardziej potrzebne.