„Tańczymy i śpiewamy razem” w SP 343 – nagłośnienie i podest sceniczny do realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych

Projekt zweryfikowany negatywnie:

„Projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Ponadto Zespół ds. budżetu partycypacyjnego na 2018 rok podtrzymał negatywny wynik w związku z możliwością wypożyczania z Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (podestu i nagłośnienia).”

Autor projektu: Paweł Lenarczyk,
Współautorzy: Tomasz Linert, Ewelina Lenarczyk

Lokalizacja projektu

SP 343 przy ul. Kopcińskiego 7

Opis projektu

Nagłośnienie i podest sceniczny będą wykorzystywane do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego „Tańczmy i śpiewajmy razem” w ramach Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej, w którym znajdą się: wieczór zadumy, rodzinne śpiewanie, spektakle, musicale, koncerty zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez na rok 2018. Dzieci i dorośli będą występowali na terenie szkoły i w plenerze. Wykorzystanie składanego podestu scenicznego i odpowiedniego nagłośnienia pozwolą dzieciom oswajać się ze sceną, a publiczności na lepszy odbiór widoczność i słyszalność). Projekt ma być promocją kultury i sztuki w środowisku lokalnym. Celem jest także rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów w świetle inicjacji kulturalnych, wspólne działanie dzieci zdolnych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.
Dyrektor SP nr 343 wyraziła chęć uczestnictwa placówki i społeczności lokalnej w projekcie. Sprzęt zostanie zewidencjonowany i w pisany do księgi ewidencji szkoły. Osobą odpowiedzialną na składanie podestu będzie konserwator szkolny, posiadający stosowne uprawnienia. Regulamin korzystania i wypożyczania sprzętu opracuje SP 343.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dobie Internetu i anonimowości konieczne staje się podejmowanie działań związanych z edukacją kulturalną
od najmłodszych lat. Słowo mówione powinno być pielęgnowane i w różnych formach eksponowane. W realizację projektu będą zaangażowani uczniowie, w tym niepełnosprawni, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły. Społeczność będzie przygotowywała spektakle, występy taneczne, koncerty w ramach imprez środowiskowych. Na występy dzieci będą zapraszani rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, mieszkańcy osiedla. Będzie to również promocja kultury w środowisku lokalnym i jego integracja. Uczniowie będą mogli rozwijać pasje artystyczne.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Zakup nagłośnienia i oświetlenia (10 600zł):
Sześciokanałowy antenowy system UHFz mikrofonami bezprzewodowymi – 2300 zł
Kontroler oraz odtwarzacz USB/CD – 1000 zł -1 szt.
Laptop z kartą muzyczną i graficzną – 2500 zł -1 szt.
Reflektory kierunkowe -1500 zł – 6-8 szt.
Statywy do mikrofonów – 800 zł -4 szt,
Wieża HI-FI – 1500 zł -1 szt.
Kamery – 1000 zł -2 szt.

2. Zakup podestu o wymiarach 30 m kw (16 000,00 zł):
a) 15 antypoślizgowych bloków o wymiarach 2m x 1m,
b) uchwyty montażowe,
c) nogi do blatów,
d) schodki x2
Poszczególne pozycje zostały wycenione na podstawie ofert sklepów internetowych, a także na orientacyjnym zestawieniu cen w porównywarkach interentowych.

W związku z tym, że sprzęt będzie wchodził w skład majątku szkoły, nie jest możliwe bezpłatne użyczanie sprzętu mieszkańcom. Zatem należy dopisać w koszty wynajmu sprzętu: podestu i zestawu nagłaśniającego 300 zł za dobę.
Ubezpieczenie sprzętu nastąpi na podstawie rozszerzenia składników majątku szkoły w ramach umowy m. st. Warszawy z firmą Marsh ubezpieczającą szkoły na terenie Dzielnicy Ursynów.

Całkowity koszt projektu: 26 600,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • naprawa nagłośnienia, urządzeń, podestu
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:  500,00 zł

 

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego