Skwer „Źródełko” przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej

Autor projektu: Paweł Lenarczyk,
Współautorzy: Iwona Mikołajewska, Leszek Lenarczyk

Lokalizacja projektu

Skwer przy ul. Puławska 475 róg ul Dzierzby

Opis projektu

Obecnie teren ten jest trawnikiem z uschłą choinką, niewielkimi nasadzeniami oraz słupem ogłoszeniowym. Chcemy aby osoby, które przychodzą do studni oligoceńskiej mogły usiąść na ławce w ładnie zagospodarowanym zielonym zakątku. Zostaną wyznaczone 3 przedepty z płyt chodnikowych ułożonych w odstępach, przy których zostaną ustawione ławki z koszami na śmieci (3 szt.), zostanie zasadzone drzewo, krzewy, a w miarę możliwości na betonowych słupach powinny pojawić się pnącza. Dotychczasowe sadzonki powinny być zachowane. Miejsce to powinno być przewidziane na odpoczynek i relaks. Pomysł na zagospodarowanie skweru znajduje się w załączonym szkicu (patrz poniżej: szkic sytuacyjny – skwer). Wyjaśnienie legendy oraz kosztorys znajdują się w załączniku poniżej (patrz poniżej: kosztorys i legenda – skwer).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest związany z rewitalizacją przestrzeni publicznej i wzbogacanie jej o nasadzenie drzewa, krzewów i roślin. Projekt ten wpisuje się w charakter osiedla położonego na tzw. Zielonym Ursynowie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

 

Kosztorys (pdf)

Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • nowe nasadzenia, drzew i krzewów, które by nie przetrwały zimy.
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:  1 500,00 zł

 

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego