Skwer Krasnowola

Autor projektu: Magdalena Wąsowska
Współautorzy: Piotr Gąsowski

Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Krasnowolskiej i Tramblanki

Opis projektu

Na narożnej działce powstałby skwer – z kilkoma ławkami z oparciami, koszami na śmieci, ścieżką spacerową .
Przy zachowaniu obecnych drzew, działka byłaby obsadzona dodatkowymi drzewami i wieloletnimi krzewami (np. głóg dwuszyjkowy, kasztanowiec czerwony, dąb czerwony, pigwowce, azalie, forsycja, krzewuszka).
Na drzewach zamontowane budki dla ptaków.Projekt uwzględnia demontaż istniejącego ogrodzenia i wykorzystanie go do zabezpieczenia (ogrodzenia) studni, tak aby zapewnić do niej dostęp tylko osobom upoważnionym.Realizacja inwestycji na działce będzie zgodna z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania. Projekt uwzględni wyznaczenie terenu przeznaczonego na drogi i ruch pieszy (chodniki) wzdłuż ulic Krasnowolskiej i Tramblanki.
Przestrzeń będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez dostosowanie elementów małej architektury, lokalizację ławek przy chodnikach, obok ławek miejsce do zatrzymania się osób poruszających się na wózku).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak takiego miejsca na Krasnowoli. Miejsce spacerowe, w pobliżu dużych osiedli.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 Nasadzenia drzew i krzewów: 12 400 zł
2 Kosz na odpady 3szt: 2 250 zł
3 Ławka z oparciem 4 szt.: 8 000 zł
4 Budka dla ptaków 2 szt.: 200 zł
5 Projekt: 4 000 zł
6 Ścieżka z kostki szarej (ok. 60 m2): 15 000 zł
7 Nasianie trawnika (ok. 500 m2): 11 000 zł
8 Demontaż ogrodzenia (słupki, siatka): 5 300 zł
9 Zabezpieczenie studni – montaż ogrodzenia wokół studni (częściowe pozostawienie ogrodzenia, a na pozostałej części wykorzystanie ogrodzenia z demontażu) : 9 200 zł
10 Oznaczenie elementów (logo BP): 300 zł

Całkowity koszt projektu: 67 650,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

 • Prace ogrodnicze (zł brutto)I Trawniki
  I.1. Koszenie trawników 385
  I.2. Nawożenie trawników 105
  I.3. Wygrabienie zanieczyszczeń organicznych i innych odpadów 240
  I.4. Podlewanie trawników z sieci wody letniej (bez dowozu wody) 375
  I.5. Aeracja lub wertykulacja i piaskowanie 225
  V Pielęgnacja drzew i krzewów: 12 975
  w tym:
  Krzewy
  V.1 Cięcia pielęgnacyjne
  V.3. Pielenie mis wraz z poprawianiem mis i oddzieleniem skupin krzewów od trawnika lub innych nasadzeń
  V.5. Ściółkowanie
  V.6. Podlewanie z sieci wody letniej (z dowozem wody)
  V.7. Nawożenie
  VI. Drzewa
  VI.1. Pielenie mis wraz z poprawieniem mis i oddzieleniem ich od trawnika lub innych nasadzeń
  VI.2. Usuwanie odrostów przy drzewie (cena jednostkowa dot.1 szt drzewa)
  VI.4. Nawożenie
  VI.5. Podlewanie (bez dowozu wody)
  VI.6. Ściółkowanie
  VI.7. Wymiana / montaż palika
  VI.8. Wymiana / montaż poprzeczki
  VI.9. Wymiana / montaż wiązania
  VI.10. Poprawa mocowania elementów opalikowania
  VI.12. Cięcia drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm
  do 60 cm
  61-120 cm
  121-300 cm
  VI.20. Kontrola stanu drzew – wizualna ocena bezpieczeństwa (ryczałt)
  VIII Prace porządkowe
  VIII.1. Zbieranie zanieczyszczeń z terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych (ryczałt) 36500
  VIII.2. Zamiatanie nawierzchni utwardzonych 63,6
  VIII.3. Mycie elementów małej architektury 72
  VIII.4. Usuwanie grafitti z elementów małej architektury (dot. jednej szt. elementu małej architektury) 40
  VIII.5. Opróżnianie koszy na odpady 657
  VIII.6. Oczyszczanie z roślin nawierzchni utwardzonych 144
  IX. Prace remontowe i konserwacja elementów małej architektury i nawierzchni
  IX.1. Drobne naprawy koszy na odpady, ławek, stojaków rowerowych, tablic informacyjnych, ogrodzenia 25
  IX.2.a. Zakup i montaż deski w koszu 20
  IX.2.b. Zakup i montaż deski w ławce 30
  IX.3.b. Konserwacja, malowanie, lakierowanie, zabezpieczanie itp. koszy, ławek, budek dla ptaków 640
  X. Przestawienie elementu małej architektury na odległość do 100 m wraz z zamontowaniem do podłoża 50
  XII. Odśnieżanie (bez wywozu śniegu)
  XII.1. Płużenie śniegu 60
  XII.2. Uszorstnienie piaskiem 75
  XII.3. Skuwanie lodu 10
 • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 52 692,00 zł

 

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego