Skandaliczna likwidacja pętli wreszcie na sesji Rady Dzielnicy Ursynów

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów ws. likwidacji pętli przy ul. Płaskowickiej

14 lutego odbyła się bardzo burzliwa sesja Rady Dzielnicy Ursynów. Jednym z głównych jej tematów – na wniosek stowarzyszenia Otwarty Ursynów – była informacja władz miasta i dzielnicy nt. likwidacji pętli autobusowej Natolin Północny w związku z ewentualnym przenoszeniem w to miejsce Bazarku na Dołku. W sesji wzięło udział około 100 mieszkańców zarzucających władzom miasta i dzielnicy konflikt interesów i działanie na szkodę interesu publicznego.

Sprawa ta budzie wiele kontrowersji, ponieważ prezesem stowarzyszenia kupców jest radny dzielnicy Ursynów Piotr Karczewski z Platformy Obywatelskiej, a sprawa Bazarku na Dołku powoduje obecnie utrudnienia w budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. W tej sprawie zachodzi poważne podejrzenie, że przedstawiciele m.st. Warszawy zamiast reprezentować interes publiczny, reprezentują interes prywatny.

Zapraszamy do lektury Informacji dotyczącej utrudniania przez przedstawicieli m.st. Warszawy budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), niepotrzebnej likwidacji pętli autobusowej Natolin PŁN, konfliktu interesów i utrudniania dostępu do informacji publicznej.

Przed sesją Rady Dzielnicy UrsynówOtwarty Ursynów wspólnie z Miasto Jest Nasze Ursynów oraz innymi organizacjami społecznymi, zorganizował briefing prasowy, podczas którego przekazaliśmy informacje dotyczące: utrudniania przez przedstawicieli m.st. Warszawy budowy POW, konfliktu interesów przedstawicieli m.st. Warszawy, poniesienie nieuzasadnionych kosztów przez m.st. Warszawa w związku z likwidacją pętli  i utrudniania dostępu do informacji publicznej. W briefingu udział wzięli także radni: radny m.st. Warszawy Piotr Guział oraz radni dzielnicy Ursynów Paweł Lenarczyki i Michał Szpondrowski.