Senatorowie po stronie Lotniska Chopina a nie mieszkańców. Otwarty Ursynów nie składa broni

Samolot

12 lutego br., podczas posiedzenia komisji w Senacie RP, przyjęto  skrajnie niekorzystne dla mieszkańców Ursynowa zmiany do projektu zmiany ustawy prawo ochrony środowiska. Zaaprobowane przez senatorów zmiany pogrzebią, wspierane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, wieloletnie starania mieszkańców znacznej części Ursynowa (ale także Włoch, Ursusa, czy gmin ościennych) o otrzymanie od Portów Lotniczych rekompensat za uciążliwości, których doświadczają na co dzień, w tym środków koniecznych na zabezpieczenie domów i mieszkań przed hałasem.

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów w pełni aprobuje stanowisko zajęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich w oświadczeniu opublikowanym na jego stronie internetowej w dniu 15 lutego 2019 roku i wyraża uznanie dla działań Rzecznika mających na uwadze troskę o respektowanie praw obywateli RP.

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w dn.  7 marca 2018 roku Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 2/17, stwierdził, że jeden z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska jest niekonstytucyjny. Trybunał podkreślił, iż na skutek tej niekonstytucyjnej regulacji nie wszyscy uprawnieni zdążyli skorzystać z przysługujących im roszczeń.

Początkowo projekt ustawy procedowanej w Senacie, który miał stanowić realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zakładał wydłużenie do 5 lat ustawowego terminu na zgłaszanie tego typu roszczeń, jak również „otwierał na nowo” termin dla mieszkańców Ursynowa i innych osób, którym roszczenia wygasły w świetle dotychczasowego niekonstytucyjnego przepisu. Tymczasem senatorowie całkowicie zapomnieli o interesie swoich wyborców i wbrew apelom Rzecznika Praw Obywatelskich ulegli naciskom lobby portów lotniczych, wykreślając zapis pozwalający na naprawienie szkód mieszkańców. Co ciekawsze, kwoty rzekomych obciążeń dla budżetu, których – jak się zdaje przestraszyli się senatorowie – były całkowicie oderwane od jakichkolwiek realiów.

Zdarzenia, które miały miejsce w Senacie oddalają możliwość pozytywnego zakończenia sporu mieszkańców Ursynowa z Lotniskiem im. Chopina i wypaczają sens orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

– Kuriozalnym jest, że senatorowie poparli taką zmianę przepisów, która chroni interesy finansowe podmiotów degradujących środowisko naturalne, korzystających z niego ponad miarę, ze szkodą dla właścicieli nieruchomości mieszkańców. W czasach, gdy warunki środowiskowe (zanieczyszczenia powietrza i hałas) są przyczynami wielu zgonów, a negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka jest niepodważalny – co ostatnio było treścią upomnienia Polski przez Komisję Europejską – wybrani głosami obywateli Senatorowie robią wszystko, aby podmioty emitujące hałas uwolnić od odpowiedzialności odszkodowawczej względem obywateli – komentuje Paweł Lenarczyk, radny Ursynowa i wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów. – Chcę podkreślić, że nasze stowarzyszenie  popiera działania Rzecznika Praw Obywatelskich, który w oświadczeniu z dnia 15 lutego 2019 roku, skrytykował decyzję podjętą przez senatorów – dodaje.

Decyzje, które zapadły podczas prac w komisji w Senacie, nie kończą jeszcze tematu. Teraz projekt zmian w ustawie trafi do Sejmu, a potem ponownie do Senatu. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów będzie aktywnie przyglądać się będą dalszym pracom legislacyjnym, a także będzie przekonywać parlamentarzystów do opowiedzenia się po stronie interesu mieszkańców a nie spółek prawa handlowego zarządzających portami lotniczymi.