Pytania i odpowiedzi w sprawie bazarku na Ursynowie

Q&A Otwartego Ursynowa w sprawie bazarku

W trakcie dyskusji, dotyczącej lokalizacji bazarku po wybudowaniu tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, pojawiło się bardzo dużo pytań i wątpliwości. Ponieważ wiele z nich się powtarza, postanowiliśmy je zebrać i odpowiedzieć na nie „zbiorczo”. Zapraszam do lektury bazarkowych „Pytań i odpowiedzi”.

1. Czy Otwarty Ursynów popiera powstanie nowego bazarku na Ursynowie?

Uważamy, że na Ursynowie powinien powstać nowy bazarek, w nowej formule organizacyjnej, schludny, estetyczny, komponujący się z przestrzenią naszej dzielnicy. Oczywiście powinien on nawiązywać do bogatej tradycji „Bazarku na Dołku”. Dziś handel jest zdominowany przez „sieciówki”, a to przecież bazary i targowiska są ulubionymi miejscami zakupów, gdyż mieszkańcy mogą  tam kupić świeże warzywa, czy owoce. 

2. Czy bazarek może zostać przy ul. Polaka (tam, gdzie funkcjonuje obecnie)? 

Bazarek przy ulicy Polaka na pętli autobusowej to tymczasowa lokalizacja jedynie na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Ten tymczasowy charakter lokalizacji był komunikowany od samego początku. Po wybudowaniu POW bazarek powinien zostać utworzony w innym miejscu. Takie były też zapewnienia władz m.st. Warszawy. Umowa na dzierżawę terenu pętli jest ważna do marca 2021 r., jednak budowa POW opóźniła się. 

3. Czy popieraliście powstanie bazarku na pętli autobusowej? 

Nie. Od samego początku jako Otwarty Ursynów protestowaliśmy przeciwko lokalizowaniu (nawet czasowemu) bazarku na pętli autobusowej. Uważaliśmy, że bazarek na czas budowy POW powinien zostać przeniesiony w inne miejsce (najlepiej docelowe), które nie będzie uciążliwe dla sąsiadów. Decyzja o powstaniu targowiska na pętli  spowodowała konieczność jej likwidacji, co miało ogromny wpływ na obsługę transportową mieszkańców. My – jako Otwarty Ursynów – przed marcem 2018 r. (od wtedy bazarek jest na pętli) mówiliśmy konsekwentnie o tym, że bazarek będzie w tym miejscu zrobiony „po taniości”, bo jego tymczasowość na jedynie trzy lata oznaczała, że nikt nie zainwestuje swoich środków finansowych w budowę estetycznego, nowoczesnego, ale jednocześnie kosztownego bazarku. Niestety, zapowiadany przez nas scenariusz sprawdził się. Takie argumenty podawali także sami kupcy w diagnozie realizowanej we wrześniu 2019 r. na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

4. Co Otwarty Ursynów zrobił, aby uciążliwość bazarku na pętli była zmniejszona? 

W kwestię zmniejszenia uciążliwości angażowaliśmy się od samego początku. Działania Otwartego Ursynowa doprowadziły do: zainstalowania kilkunastu stojaków rowerowych, zrobienia dwóch chodników od ulicy Polaka, zamontowania wiaty przystankowej przy al. KEN, odtworzenia trawnika i nasadzenia drzew od ulicy Polaka, zamontowania płotków przy trawnikach, aby nie były dewastowane. I najważniejsze – udało się nam ocalić teren wzdłuż al. KEN (tam też chciano ulokować bazarek) i doprowadzić do nasadzenia ponad 100 drzew w tym obszarze. Zabiegamy też o rewitalizację trawnika wzdłuż ul. Płaskowickiej i o to, aby nie parkowały tam samochody (teren jest przejęty przez GDDKiA, a więc jesteśmy uzależnieni od decyzji tej instytucji).

Uważamy także, że obecnie trzeba pracować nad tym, aby stworzyć nowy bazarek po wybudowaniu POW bez zbędnej zwłoki i w nowej docelowej lokalizacji, co pozwoli od razu zainwestować w estetykę i jakość infrastruktury. Trzeba sobie zdawać sprawę, że obecnie kupcy nie chcą przeznaczać dużych kwot na organizację bazarku, bo ma on charakter tymczasowy. Reguły dzierżawy terenu są zawarte jedynie w umowie dzierżawy, która nie określa charakteru targowiska. Ograniczenia te powodują, że jakość bazarku nie zmieni się, dopóki nie powstanie nowy, w innym miejscu. 

5. Czy popieracie stworzenie bazarku przy skrzyżowaniu ulic Rosoła i Płaskowickiej? 

Po raz pierwszy w tej sprawie wypowiedzieliśmy się w odpowiedzi na pytanie lokalnego portalu. Uważamy, że ta lokalizacja powinna zostać przeanalizowana, tzn. powinny być rozważone za i przeciw niej. Dostrzegamy zalety tej lokalizacji, ponieważ znajduje się ona w obszarze usługowym (stacja benzynowa, warsztaty, biurowiec ze sklepem). Bazarek w tym miejscu byłby oddalony od najbliższego budynku mieszkalnego na ul. Lanciego o około 100 m. 

Nie nalegamy jednak na to, aby bazarek powstał w tej lokalizacji, jednak z punktu widzenia całego Ursynowa to miejsce wydaje się sensowne i jest stosunkowo niedaleko starego „Bazarku na Dołku”. Decyzja będzie podejmowana przez Zarząd Zieleni lub inne jednostki miejskie, a nie przez nas. Oczywiście w tej sprawie należy prowadzić rozmowy z mieszkańcami, gdyby to miejsce było rozważane. 

6. Czy stworzenie bazarku przy Rosoła nie podważa koncepcji parku nad POW z 2017 roku? Ustalono wtedy, że bazarek ma wrócić pod budynki przy Braci Wagów. Czy popieracie powstanie parku? 

Przykładamy bardzo dużą wagę do dialogu i konsultacji. O budowie parku nad POW mówimy od 2013 r. Wtedy też, m.in. z inicjatywy naszych obecnych radnych, Rada Dzielnicy Ursynów przyjęła stanowisko w tej sprawie, zwracając się do GDDKiA, aby taki w ogóle park powstał. Od ostatnich konsultacji z 2016 r. upłynęło jednak trochę czasu i warto się zastanowić – gdy pojawiają się nowe propozycje – czy nie są one po prostu lepsze. Takie spojrzenie z perspektywy kilku lat może przynieść nowe argumenty.

Warto w tym miejscu podkreślić, że bazarek przy Braci Wagów byłby o wiele mniejszy nawet od tego obecnego na pętli (mówi się, że byłaby to ¼ bazarku na pętli, czyli około 30-40 stoisk handlowych). To naprawdę spore zmniejszenie jego rozmiarów. Może to spowodować rozczarowanie mieszkańców. Dodatkowo, bazarek przy Braci Wagów byłby umieszczony bezpośrednio pod oknami budynków mieszkalnych, co powodowałoby uciążliwość dla nich. Nie ma też w tamtym miejscu przestrzeni na miejsca parkingowe.

Należy też zdać sobie także sprawę, że koncepcja budowy parku z 2017 r. wyznacza pewien kierunek. Dopiero projekt budowlany odpowie nam na pytanie, czy wszystko z koncepcji będzie możliwe do realizacji z uwagi na to, iż pod przyszłym parkiem będzie biegł tunel drogowy. 

7. Niektórzy zarzucają Wam, że jesteście przeciwko wrotowisku. Czy to prawda?

Pisanie, że nie chcemy w parku wrotkowiska jest absurdalne. Nasi radni w konsultacjach zgłaszali taki pomysł. Niemniej jednak warto się zastanowić, czy wrotkowisko, które generuje przecież hałas, powinno znaleźć się pod oknami bloków mieszkalnych, czy nie powinno być jednak zlokalizowane  w zupełnie innym obszarze parku?

8. Czy bazarek może powstać w innym miejscu niż okolica Braci Wagów lub skrzyżowanie Rosoła i Płaskowickiej?

Jako Otwarty Ursynów w przeszłości proponowaliśmy wiele innych lokalizacji: 

  • vis a vis straży pożarnej przy ul. Rolnej, 
  • na tyłach Megasamu,
  • na skrzyżowaniu Pileckiego i Płaskowickiej, 
  • bazarek tymczasowy na parkingu przy urzędzie,
  • na terenie od ul. Gandhi do Areny Ursynów,
  • czy też podział bazarku na kilka mniejszych. 

Wszystkie te propozycje nie zyskały jednak przychylności, a niektóre były wskazane przez ówczesne władze dzielnicy jako niemożliwe do zrealizowania (np. na parkingu urzędu). Faktycznie, obecnie wiemy, że lokalizacja przy urzędzie nie ma racji bytu. Są tam organizowane choćby targi zdrowej żywności, wyprzedaże garażowe, a niebawem zacznie działać dom kultury, który będzie potrzebował przestrzeni parkingowej do swojej działalności – nie tylko do parkowania samochodów. Ostatnio wrócono do pomysłu stworzenia bazarku na parkingu P+R przy ul. Ciszewskiego. Trudno powiedzieć, czy byłoby to w ogóle możliwe i na pewno mankamentem takiego pomysłu jest jednak spore oddalenie od pierwotnej lokalizacji bazarku. 

Dziś wydaje się nam, że najlepszym miejscem na nowy bazarek jest obszar w pasie parku nad POW. Budowa parku daje szansę na całkowicie nową jakość tej części przestrzeni publicznej Ursynowa, w tym również bazarku. Z pewnością wiele osób powie, że powinien on powstać w lokalizacji przy Braci Wagów, bo tam kiedyś istniał „Bazarek na Dołku” – tutaj odgrywa rolę sentyment. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że gdyby tak się stało, to byłby to dosyć skromny bazarek, o bardzo niewielkich rozmiarach i na pewno nie o takiej skali, do jakiej mieszkańcy od lat są przyzwyczajeni. 

Naszym zdaniem należy przede wszystkim rozmawiać o lokalizacji dla nowego bazarku. Podstawą rozmowy powinny być argumenty. Warto też pamiętać, że lokalizacja bazarku ostatnie wyznaczona na wiele lat – dlatego trzeba ją dziś dobrze przemyśleć, aby w przyszłości bazarek nie generował niepotrzebnych konfliktów społecznych.

9. Czy na Ursynowie powstanie nowy bazarek, czy zostanie przeniesiony ten z Polaka (z pętli)? Czy nie obawiacie się, że powtórzy się sytuacja z marca 2018 r. i miasto pozwoli na przeniesienie tego bazarku z pętli?

Jako Otwarty Ursynów dążymy do tego, aby po wybudowaniu POW powstał całkowicie nowy bazarek – nowoczesny i spełniający standardy estetyczne. To nie wyklucza oczywiście, aby sprzedaż na nim prowadziły osoby dziś obecne na tymczasowym targowisku, ale muszą one mieć świadomość konieczności dostosowania się do nowych reguł mających zapewnić ład i porządek. Chcemy, aby Zarząd Zieleni zintensyfikował swoje prace w tej sprawie, bo mamy wrażenie, że trochę czasu przespał, jako instytucja kluczowa dla tego projektu. 

Jak widać po trwającej obecnie dyskusji, sprawa budzi sporo emocji. Dlatego też trzeba rozmawiać na ten temat, m.in. po to, aby nie doszło do powtórki z historii.  Według nas, nowy, stały bazarek powinien powstać od razu wraz z budową części parkowej. Gdyby np. park miał być realizowany etapowo, to ta część powinna powstać w pierwszym etapie, choćby z tego powodu, że bazarek na pętli miał istnieć tylko 3 lata (kończy się dzierżawa). Zarząd Zieleni powinien jak najszybciej przygotować projekt 
i poddać go dyskusji. W naszej opinii najgorsza jest w tej sprawie niewiedza, bo ona powoduje nagromadzenie domysłów, półprawd i negatywnych emocji. Zarząd Zieleni powinien też prowadzić rzetelną i regularną komunikację ws. budowy park i bazarku, gdyż obecnie takowej nie ma w ogóle. 

Najgorsze co mogłoby się wydarzyć, to złamanie obietnicy wobec mieszkańców Polaka i przeniesienie obecnej prowizorki na lata w inne miejsce. Aby uniknąć tego drugiego, trzeba mobilizować Zarząd Zieleni i jednostki miejskie, aby po wybudowaniu POW stworzono nowy bazarek w innym docelowym miejscu. To musi być już rozwiązanie na lata, a nie tymczasowe. 

10. Czy lobbujecie za konkretnymi lokalizacjami?

Jest to jeden z najbardziej absurdalnych zarzutów pod naszym adresem. Przed 2018 r. (czyli w czasie, gdy sprzeciwialiśmy się ulokowaniu bazarku na pętli) byliśmy przedstawiani, także w sposób niesprawiedliwy i nieuprawniony,  jako przeciwnicy kupców, bazarków, itp. Dziś ktoś próbuje dokonać kolejnych pomówień, lecz w odwrotną stronę, zarzucając nam lobbowanie na rzecz kupców. Podkreślamy że nie reprezentujemy żadnej grupy interesu, oprócz interesów mieszkańców Ursynowa. Jako Otwarty Ursynów uważamy, że bazarek jest potrzebny i zawsze tak uważaliśmy. Naszą rolą jest m.in. generowanie pomysłów na pozytywne zmiany na Ursynowie, a także prowadzenie merytorycznych dyskusji na ten temat. Mieszkańcy chcą, aby bazarek powstał po wybudowaniu POW i aby był to bazarek nowoczesny, schludny i estetyczny. Nasze działania w zakresie przyszłego bazarku są inspirowane właśnie oczekiwaniami sporej części mieszkańców Ursynowa. Dodatkowo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym targowiska i hale targowe to przecież zadanie własne gminy.

11. Gdyby bazarek został utworzony przy skrzyżowaniu ulic Rosoła i Płaskowickiej, to czy byłby bezpośrednio pod oknami budynków mieszkalnych?

W przypadku realizacji bazarku w lokalizacji przy skrzyżowaniu ulic Rosoła i Płaskowickiej zostałby on umiejscowiony w obszarze usługowym. W sąsiedztwie jest stacja benzynowa, warsztaty samochodowe, biurowiec. Targowisko nie znajdowałoby się pod oknami żadnych budynków mieszkalnych. Według naszych wyliczeń bazarek mógłby zostać stworzony na obszarze około 7 tys. m2 i byłby oddalony od najbliższych bloków mieszkalnych na ul. Lanciego o około 100 m, czyli mniej więcej tyle, ile dziś jest od tego bloku do obecnego tymczasowego targowiska na pętli. 

Ta lokalizacja mogłaby być rozpatrzona tylko pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów: 

  • jedynie częściowego zajęcia terenu, do krawędzi biurowca od strony stacji benzynowej, czyli w miejscu maksymalnie oddalonym od budynku Lanciego 14,
  • uprzedniego bądź równoczesnego oddzielenia terenu bazarku od budynku Lanciego 14 oraz Lanciego 16 elementami parku, np. skwer, drzewa, etc. (bazarek powinien być stworzony równocześnie z częścią parkową POW wzdłuż biurowca,  Lanciego 16 oraz 14), 
  • zapewnienia logistyki dla bazarku poprzez m.in. przygotowanie odpowiednich miejsc parkingowych dla klientów bazarku, która nie ingerowałaby w przestrzeń mieszkańców i nie powodowałaby dla nich uciążliwości,
  • a przede wszystkim zapewnienia estetyki i porządku. 

12. Jaka instytucja odpowiada za stworzenie parku nad POW?

Mimo, iż teren przyszłego parku jest położony na Ursynowie, instytucją odpowiedzialną za zaprojektowanie parku, a następnie za jego budowę, jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (jednostka miejska odpowiedzialna za ogólnomiejskie tereny zieleni). Niestety, dotychczas Zarząd Zieleni nie przygotował jeszcze nawet projektu parku i projektu bazarku, dlatego też trudno obecnie dyskutować o szczegółach. Oczekujemy, że rozwiązania przyjęte przez Zarząd Zieleni zostaną poddane dialogowi 
z partnerami społecznymi i to jak najszybciej.

W tę sprawę będą też zaangażowane inne jednostki, bo budowa parku nad tunelem to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie m.in. dotyczące zagadnień prawnych. W Polsce nie ma ustawy o prawie warstwowym. Przypominamy, że tunel docelowo ma być zarządzany przez GDDKiA, a to co nad tunelem – przez m.st. Warszawa. To wszystko należy uregulować w umowie pomiędzy Skarbem Państwa a m.st. Warszawa. 

13. Jak wygląda kwestia miejsc parkingowych przy ul. Braci Wagów i przy skrzyżowaniu ulic Rosoła i Płaskowickiej?

W tej kwestii najlepiej jest się odnieść do koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu nad tunelem POW.

Okolica Braci Wagów: „Na całym odcinku, od strony południowej jezdni ul. Płaskowickiej, zlokalizowano 7 miejsc do postoju równoległego samochodów, na czas niezbędny do rozładowania przywiezionego towaru (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych)”.

Okolica Rosoła/Płaskowickiej: „Na odcinku pomiędzy ul. Cynamonową i ul. Rosoła, zaprojektowano 8 miejsc postojowych Równoległych w zatokach zlokalizowanych przy jezdni południowej (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych).

Po stronie północnej ul. Płaskowickiej istnieje parking ogólnodostępny dla ok. 50 pojazdów (w tym 3 stanowiska do wyznaczenia dla osób niepełnosprawnych), przy stacji kontroli pojazdów.

Oprócz tego przewidziano zagospodarowanie na parking ogrodzonego terenu nieurządzonego na zachód od istniejącego parkingu. Przewidywana pojemności 46 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych)”.