Skubiszewski: Protestujemy przeciwko obniżaniu dochodów samorządu

17 października br. Rada Dzielnicy Ursynów zaopiniowała wstępny projekt załącznika dzielnicowego na 2020 r. Opinia radnych jest pozytywna, ale z licznymi uwagami, odnoszącymi się do negatywnych dla samorządów efektów finansowej polityki rządu.

Z przedstawionych przez Prezydenta Warszawy dokumentów wynika, iż najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe miasta mają wprowadzone lub zaplanowane zmiany legislacyjne, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Warszawy.  Szacuje się, iż ubytek z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od  osób fizycznych (PIT) sięgnie w 2020 r. ponad 800 mln zł (zwolnienie z podatku osób w wieku do 26 roku życia, podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodów, obniżenie stawki podatku z 18% do 17%, zniesienie 30-krotności limitu składek ZUS).

Ubytki dochodów dla Warszawy przekładają się także na zmniejszenie wydatków budżetowych w dzielnicy Ursynów o około 80 mln zł w stosunku budżetu na 2019 r. Mimo iż przedstawiony radnym do zaopiniowania załącznik budżetowy daleki były od ideału, jako stowarzyszenie Otwarty Ursynów podjęliśmy decyzję, iż zaopiniujemy wstępny załącznik pozytywnie, gdyż zmniejszone dochody to efekt decyzji rządu, a nie samorządu. Stąd opinia pozytywna, aczkolwiek z ważną uwagą.

Uwaga została zgłoszona jako poprawka przez klub radnych Koalicji Obywatelskiej. Wspólnie jako Rada Dzielnicy wskazaliśmy w niej faktyczne i obiektywne okoliczności powodujących obniżenie środków finansowych będących w dyspozycji Warszawy, w tym i Dzielnicy Ursynów. Zresztą te okoliczności są konsekwentnie podnoszone przez inne samorządy, a także przez Unię Metropolii Polskich, Samorządy Metropolii Warszawskiej, czy też przez strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wszystkie te podmioty domagają się od rządu wprowadzenia rekompensaty wyrównującej jednostkom samorządu ubytki dochodów z PIT, a także przekazywania do dyspozycji samorządów pełnych kwot wynikających z zadań zlecanych przez rząd (np. na podwyżki pensji nauczycieli, czy na obsługę programów 500+ i 300+).

Jako Otwarty Ursynów uważamy, iż naszym obowiązkiem jest dbanie w pierwszej kolejności o interesy ursynowskiej wspólnoty samorządowej. Mniej pieniędzy do dyspozycji samorządu lokalnego przekłada się na jakość realizowanych przez samorząd zadań. Oznacza to ograniczenie usług publicznych ze strony samorządu lub gorszą jakość tych usług. Innej drogi nie ma.

Dlatego, w związku z pozoru „odległymi” decyzjami rządowymi i parlamentarnymi, może okazać się, że w 2020 roku na Ursynowie usługi lokalnego samorządu będą musiały zostać w pewnym stopniu ograniczone. Mogą ucierpieć takie imprezy plenerowe jak Ursynów dobry dla zwierząt lub Dzień Cichociemnych. W tej chwili są problemy nawet z zabezpieczeniem w pełnej wysokości środków na edukację oraz na utrzymanie zieleni. Dlatego musimy  informować, że wiele obietnic formułowanych przez rząd jest finansowanych de facto w części przez samorządy, które muszą przez to ograniczać inne swoje działania. Nie ma bowiem nic za darmo.

Jestem zdziwiony, że podczas dyskusji w Radzie Dzielnicy Ursynów radni opozycji (Projekt Ursynów, Prawo i Sprawiedliwość, Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa – zachowują się jakby byli razem w koalicji) nie rozumieli (a może nie chcieli zrozumieć) obiektywnych okoliczności, które powodowały zmniejszenie dochodów. Radni tych organizacji nie poparli poprawki, która przecież była protestem przeciwko ograniczaniu przez rząd roli samorządów terytorialnych i miała podkreślić brak zgody na ograniczanie roli samorządów. Z wypowiedzi radnych opozycji wynikało, iż zupełnie nie rozumieli oni, że środki budżetowe nie biorą się z dodrukowywania pieniędzy –  jak nie ma dochodów, to nie ma pieniędzy na projekty. Jednocześnie ci sami radni nie potrafili wskazać propozycji  tego,  z czego można zrezygnować, gdy ursynowski samorząd ma mniej pieniędzy do dyspozycji.

Jako Otwarty Ursynów mamy nadzieję, iż mimo ubytków w dochodach, uda się przed uchwaleniem ostatecznego budżetu miasta na 2020 rok znaleźć jeszcze dodatkowe środki, tak aby można było realizować zadania samorządu na jak najwyższym poziomie, ale też nie możemy zgadzać się na ograniczanie dochodów samorządów, przy jednoczesnym zwiększaniu zadań, które maja być przez nie realizowane.

Piotr Skubiszewski

Radny, Otwarty Ursynów