Powstaje mapa niebezpiecznych przejść dla pieszych

Przejście dla pieszych, ul. Bartóka

W miniony piątek na Ursynowie miał miejsce kolejny w tym roku wypadek na przejściu dla pieszych. Tym razem tragiczny. Dziś stowarzyszenie Otwarty Ursynów uruchomiło akcję „Bezpieczny pieszy na Ursynowie”, w ramach którego powstanie mapa niebezpiecznych przejść. 

Celem akcji jest doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu ulicznego poprzez zmiany w infrastrukturze drogowej. W ramach akcji stowarzyszenie:

  • zbierze od mieszkańców informacje o przejściach uznawanych przeze nich za niebezpieczne,
  • stworzy mapę przejść niebezpiecznych wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem,
  • przygotuje propozycje rozwiązań, które powinny zostać zastosowane na każdym z takich przejść, aby poprawić na nim bezpieczeństwo pieszych.

Zgłoszenia niebezpiecznych przejść

Mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne przejścia mailowo na adres bezpieczny.pieszy@otwartyursynow.pl – z dokładnym określeniem lokalizacji przejścia, krótkim opisem przyczyn niebezpiecznych sytuacji na tym przejściu, ewentualną propozycją zmian. Do zgłoszenia można dołączyć również zdjęcie. Stowarzyszenie czeka na zgłoszenia do 21 marca.

W kwietniu rezultat akcji (mapa niebezpiecznych przejść + rekomendacje zmian) zostanie przedstawiony władzom dzielnicy, władzom Warszawy oraz Zarządowi Dróg Miejskich.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie da się całkowicie wyeliminować wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń na ulicach. Jednak trzeba dążyć, po pierwsze, do ograniczenia ich liczby, a po drugie, gdy już dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem pieszego, do minimalizowania tragicznych skutków. I te dwa cele chcemy osiągnąć naszym działaniem – mówi Bartosz Dominiak z Otwartego Ursynowa, koordynator akcji „Bezpieczny pieszy na Ursynowie”. – Jednocześnie zwracamy uwagę, że infrastruktura drogowa, szczególnie w miastach, musi być tworzona przede wszystkim w ten sposób, aby w pierwszej kolejności zapewniać bezpieczeństwo pieszych, a dopiero w dalszej komfort innych użytkowników – dodaje.

– Uruchamiając naszą akcję, chcemy również zdecydowanie zaprotestować przeciwko stawianiu na jednej szali bezpieczeństwa pieszych i komfortu kierowców. W ostatnich miesiącach czynią tak aktywiści ugrupowania współrządzącego Ursynowem, którzy blokują realizację wybranych przez mieszkańców projektów z budżetu partycypacyjnego poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Jednocześnie ci aktywiści nie przedstawiają żadnych alternatywnych rozwiązań, które wzmocniłyby ochronę najsłabszych uczestników ruchu, czyli pieszych – dodaje Piotr Skubiszewski, przewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

Comments are closed.