Pasy rowerowe na Ursynowie: pozytywne wrażenia po teście

Ursynów - pasy rowerowe

8 kwietnia stowarzyszenie Otwarty Ursynów oraz ursynowscy społecznicy zorganizowali nietypowy przejazd rowerowy – postanowiliśmy przetestować pasy rowerowe na Ursynowie. Utworzone w ramach budżetu partycypacyjnego (BP), pasy na ulicach Dereniowej i Cynamonowej są nowością w naszej dzielnicy. Test wypadł pozytywnie.

Ursynów - pasy rowerowePasy rowerowe zostały wykonane na Ursynowie w ostatnich dwóch latach w ramach zwycięskich projektów finansowanych z budżetu partycypacyjnego (dalej: BP). Objęły one odcinki ul. Cynamonowej (od ul. Ciszewskiego do ul. Płaskowickiej) oraz  ul. Dereniowej (od ul. Płaskowickiej do ul. Gandhi, a w tym roku mają powstać jeszcze do ul. Ciszewskiego). Celem projektów zgłoszonych do BP była poprawa bezpieczeństwa na obu ulicach, a pasy rowerowe są właśnie jednym z rozwiązań tego problemu.

Projekty poprawiające bezpieczeństwo słabszych uczestników ruchu w głosowaniach budżetu partycypacyjnego cieszyły się zawsze dużym poparciem mieszkańców. Jednak gdy doszło do ich realizacji, pojawiły się próby ich zastopowania. Dotychczas udało się zrealizować tylko uspokojenie ruchu na ulicach Cynamonowej i Dereniowej, natomiast podobne projekty dla ulic Stryjeńskich, Bartóka i Jastrzębowskiego zostały wstrzymane przez burmistrza Ursynowa Roberta Kempę. Przeciwnicy tych projektów podnosili, że  budowa pasów rowerowych jest niepotrzebna, że nie poprawiają one bezpieczeństwa, że niepotrzebnie dochodzi do zwężenia ulic, bo to tworzy korki, i że należy budować wielokrotnie droższe i nie zawsze możliwe do wykonania oddzielne drogi dla rowerów.

Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, czy argumenty przeciwników projektów potwierdzają się w rzeczywistości. W tym celu został zorganizowaliśmy przejazd rowerowy, będący testem pasów rowerowych. Miał on całkowicie otwarty charakter – każdy mógł wziąć w nim udział, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy koncepcji. Niestety żaden z przeciwników nie pojawił się na wydarzeniu.

Trasa przejazdu była następująca: od Urzędu Dzielnicy Ursynów, drogą rowerową wzdłuż al. KEN kierunku północny, dalej jezdnią ul. Ciszewskiego do ul. Cynamonowej, gdzie pojechaliśmy pierwszym pasem rowerowym. Z ul. Cynamonowej skręciliśmy w prawo i jezdnią ulic Płaskowickiej i Lanciego dojechaliśmy do drogi rowerowej wzdłuż ul. Belgradzkiej. Drogą dojechaliśmy do ul. Stryjeńskich, skąd pojechaliśmy znowu jezdnią w kierunku pasa rowerowego na ul. Dereniowej. Po skręcie w prawo dojechaliśmy ponownie pod ursynowski ratusz.

Film z przejazdu można obejrzeć na naszej stronie na Faceboku.

Pierwsze wrażenia po teście

Po przejeździe jego uczestnicy odbyli krótką dyskusję, dzieląc się wrażeniami. Ogólna ocena pasów była pozytywna. Na filmie możecie obejrzeć i posłuchać naszej rozmowy zaraz po przejeździe:

Wnioski z przejazdu

  • Ursynów - pasy rowerowepasy rowerowe poprawiają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a przede wszystkim pieszych, gdyż pas rowerowy jest odizolowany od chodnika, w ten sposób ogranicza się możliwość kolizji pomiędzy pieszym a rowerzystą (rowerzyści na chodnikach to częsty problem zgłaszany przez mieszkańców, w szczególności osoby starsze i rodziców z dziećmi);
  • rowerzysta na pasie rowerowym jest lepiej widoczny dla kierowców samochodów, lepiej widoczny dla rowerzysty jest także samochód;
  • w wyniku realizacji projektów na 11 przejściach radykalnie poprawiono bezpieczeństwo pieszych, eliminując możliwość wyprzedzania przed przejściem – główną przyczynę wypadków. W miejscach, gdzie są szkoły, takie uspokojenie ruchu samochodowego należy uznać za szczególnie zasadne;
  • Ursynów - pasy rowerowepasy rowerowe nie wpływają negatywnie na płynność ruchu i przepustowość drogi, można wręcz stwierdzić, że uspokojenie ruchu wpływa pozytywnie na płynność, gdyż kierowca samochodu na drodze zachowuje stałą prędkość;
  • pasy rowerowe skłaniają do zachowań zgodnych z Prawem o Ruchu Drogowym, dając rowerzystom bezpieczną, wydzieloną przestrzeń na drogach, na których do tej pory zmuszeni byli do korzystania z pasów przeznaczonych dla samochodów;
  • pasy rowerowe powodują, iż rowerzysta czuje się bezpieczniej jadąc wytyczonym pasem niż wspólnym pasem dla samochodów i rowerów. Szczególnie widoczne było to na odcinku Stryjeńskich-Dereniowa, gdy jechaliśmy najpierw pasem wspólnym z samochodami, a następnie wydzielonym pasem rowerowym. Poczucie bezpieczeństwa dla ul. Dereniowej było znacznie większe niż na ul. Stryjeńskich, gdyż na Stryjeńskich kierowcy wyprzedzając rowerzystę poruszającego się tym samym pasem, wjeżdżali nawet na obszar wyłączony z ruchu;
  • Ursynów - pasy rowerowebrak jest edukacji rowerowej prowadzonej przez zarząd dzielnicy Ursynów,  brak jakiejkolwiek zachęty ze strony Zarządu dzielnicy do używania pasów rowerowych, mimo iż ich wykonanie zostało zrealizowane ze środków publicznych dzielnicy;
  • niesatysfakcjonująca jakość wykonania pasów rowerowych na ul. Cynamonowej (odcinek od ul. Ciszewskiego do ul. Gandhi, gdzie znowu „zniknęła” czerwona farba);
  • pasy rowerowe należy traktować jako element realizacji strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy, zatem nie stanowią one jedynie funkcji sportowo-rekreacyjnej, ale przede wszystkim funkcję komunikacyjną.

W teście wzięli udział:

Bartosz Dominiak, Paweł Gąsowski, Cezary Holdenmajer, Krzysztof Nawrocki, Paweł Lenarczyk, Piotr Skubiszewski, Ewa Sulej, Piotr Szyszko, Radosław Wałkuski, Elżbieta Wiśniewska.