Naruszono procedury przy próbie dzierżawy pętli autobusowej na bazarek

Pętla autobusowa ZTM przy ul. Płaskowickiej

4 sierpnia br., podczas spotkania z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską złożyliśmy skargę na działanie ZTM w zakresie próby dzierżawy terenu pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej na inne cele niż komunikacyjne i wezwaliśmy do usunięcia naruszeń prawa i podjęcia działań nadzorczych. Niedawno otrzymaliśmy wyjaśnienia, w których wiceprezydent wyjaśnia, iż faktycznie zostały naruszone procedury dzierżawy nieruchomości, a ZTM wystąpił z wnioskiem o wygaszenie ww. trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość ma być wykorzystywana na inne cele niż pętla autobusowa. 

W naszej opinii w procedura wydzierżawienia działki od samego początku była przeprowadzona błędnie, z naruszeniem postanowień zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa. Zgodnie z zarządzeniem, przed ogłoszeniem informacji o dzierżawie należało uzyskać opinię właściwego dla dzielnicy Ursynów wydziału architektury. ZTM takowej opinii nie otrzymał.

Ponadto w naszej opinii ZTM nie mógł w ogóle zgodnie z prawem przeznaczyć ww. działki na dzierżawę na cele komercyjne, w tym do zaspokojenia potrzeb handlu na wolnym powietrzu (targowisko), bo ZTM w momencie ogłoszenia dzierżawy dysponował nieruchomością na podstawie decyzji nr 2/GK/WO/2016 Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz ZTM z dnia 29.01.2016 r. z przeznaczeniem wyłącznie na cele statutowe ZTM, które obejmują tylko cele związane z komunikacją miejską, a nie z bazarkiem.

Naruszono procedury przy próbie dzierżawy pętli pod bazarek

Skarga stowarzyszenia Otwarty Ursynów trafiła do Rady m.st. Warszawy, gdzie została poddana analizie. W jej wyniku podjęto działania nadzorcze. Z wyjaśnień wiceprezydent Warszawy wynika, iż zostały naruszone procedury dzierżawy nieruchomości, a ZTM wystąpił z wnioskiem o wygaszenie ww. trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość ma być wykorzystywana na inne cele niż pętla autobusowa.

Dzierżawa nieruchomości, na której jest obecnie zlokalizowana pętla autobusowa, ma związek z próbą przeniesienia w to miejsce Bazarku na Dołku. Jesteśmy zbulwersowani, iż władze Warszawy wbrew mieszkańcom chcą zlikwidować potrzebną pętlę autobusową. W jej miejsce miałby zostać przeniesiony Bazarek na Dołku, który jest zarządzany przez radnego Platformy Obywatelskiej Piotra Karczewskiego (prezes stowarzyszenia kupców). Ta sytuacja tylko pogłębia istniejący konflikt interesów towarzyszący tej sprawie. Władze miasta powinny zachować bezstronność i działać na rzecz interesu publicznego, a nie prywatnego przedsięwzięcia biznesowego jednego z ursynowskich radnych. Bazarek powinien istnieć i już dawno powinien zostać przeniesiony do innej lokalizacji, tym bardziej, że prace dotyczące POW już trwają.

Czy wiceprezydent weźmie udział w wizji lokalnej na Ursynowie?

1 październik br. wystąpiliśmy do  wiceprezydent Renaty Kaznowskiej z zaproszeniem do wzięcia udziału w wizji lokalnej w terenie, podczas której byłaby okazja do zapoznania się naszymi propozycjami lokalizacyjnymi dla targowiska i do spotkania z mieszkańcami oraz środowiskiem kupców. W zaproszeniu  napisaliśmy m.in.:

Proponujemy 60 –minutowy spacer, podczas którego pokażemy Pani, że likwidacja pętli autobusowej i dopuszczenie w tym miejscu prywatnego bazaru to niedobre rozwiązanie. Mogłaby to być okazja do zapoznania się naszymi propozycjami lokalizacyjnymi dla targowiska i do spotkania z mieszkańcami oraz środowiskiem kupców.

Wciąż czekamy na odpowiedź.