Modernizacja parkingu przy ul. Rosoła

Autor projektu: Piotr Skubiszewski
Współautorzy: Jakub Skrzypczyński

Lokalizacja projektu

Parking znajduje się wzdłuż ulicy Rosoła na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego 6 i 12

Teren znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, części działki 146513_8.1109.2/1

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację południowej części parkingu przy ul. Rosoła na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego 6 i 12, m.in.: wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni parkingu, podbudowy, wywóz materiałów wraz z utylizacją, wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym dla osób niepełnosprawnych, jezdni manewrowej, obramowania krawężnikami betonowymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie odwodnienia.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W kadencji 2010-2014 samorządu dzielnicy Ursynów doprowadzono do demontażu ogrodzenia na tzw. społecznej części parkingu znajdującego się na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego 6 i 12 . Było to działanie tymczasowe i miało ono na celu zwiększenie ogólnodostępnych miejsc postojowych w związku z realizowaną inwestycją mieszkaniową u zbiegu ulic Rosoła i Belgradzkiej. Nawierzchnia przedmiotowego parkingu znajduje się w fatalnym stanie, jego naprawa powinna być naturalną kontynuacją modernizacji parkingów wzdłuż ul. Rosoła przeprowadzonej przez urząd Dzielnicy Ursynów pod koniec 2010 r. Ul. Rosoła jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych dzielnicy Ursynów, dlatego ważne są również aspekty estetyczne jej sąsiedztwa. W okolicy ul. Lokajskiego brakuje miejsc parkingowych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

– remont parkingu 56mb x 14,5 m szer. x 350 zł = 284 200 zł
– wykonanie projektu i dokumentacji 5 000 zł
– wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni parkingu, podbudowy, wywóz materiałów wraz z utylizacją 56mb x 14,5 m szer. x 32zł = 25 984 zł
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 2 000 zł
– wykonanie odwodnienia 56mb x 250 zł = 14 000 zł
– wykonania odcinka drogi dojazdowej 25 mb x 5,0 szer. x 350 zł = 43 750 zł
– wykonanie wygrodzenia trawnikowego 14,5 m szer. x 150 zł = 2 175 złKalkulacja na podstawie uwagi otrzymanej w trakcie weryfikacji projektu.

Całkowity koszt projektu: 377 109,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • koszty eksploatacji: utrzymanie, odśnieżanie
  • Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

 

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego