Liczymy, że burmistrz Ursynowa będzie naszym sojusznikiem w walce z przedeptami

Ursynów - przedept

Czy burmistrz Ursynowa wesprze nas w walce z przedeptami? 10 kwietnia złożyliśmy pismo do burmistrza Ursynowa z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu likwidację przedeptów poprzez zastąpienie ich chodnikami lub tam gdzie nie jest to możliwe odtworzenie trawników. Wraz z pismem przekazaliśmy burmistrzowi wykaz ponad 70 przedeptów, zgłoszonych przez mieszkańców do Otwartego Ursynowa w ramach akcji Zamieniamy przedepty na chodniki.

„Zebraliśmy sporą liczbę zgłoszeń, które przekazujemy na Pana ręce z prośbą o interwencje. Jesteśmy świadomi, że nie wszystkie przedstawione lokalizacje usytuowane są na nieruchomości należącej do m.st. Warszawy. Dlatego zwracamy się również z prośbą o to, aby wskazać właściciela nieruchomości w przypadku, gdy dana nieruchomość nie należy do m.st. Warszawy. Jesteśmy przekonani, że nasza praca może zostać pozytywnie wykorzystana na rzecz poprawy estetyki przestrzeni publicznej naszej dzielnicy i liczymy na Pana wsparcie i współpracę w kwestii likwidacji przedeptów.” – napisaliśmy do burmistrza.

Czym jest przedept?

Przedept jest to wydeptana ścieżka w trawniku. Jej istnienie jest wyraźną sugestią, że na tym szlaku mogłaby znajdować się nawierzchnia utwardzona – chodnik. Nie wszystkie, ale ogromna cześć przedeptów powinna zostać zlikwidowana poprzez budowę na jej trasie chodnika. W pozostałych przypadkach można odtworzyć trawnik. Jest rzeczą trudną do zrozumienia, dlaczego chodniki wyznacza się według uznania projektanta, a nie tam, gdzie chodzą ludzie. Cierpi na tym estetyka, ponieważ trawnik z przedeptaną ścieżką nie wygląda najładniej. Ludzie też nie pałają zachwytem, gdy muszą prześlizgiwać się po wąskich błotnistych ścieżkach. Jest to też zwyczajnie niebezpieczne.

Tymczasem zasada jest prosta. Człowiek zawsze wybierze najkrótszą drogę. Tak to działa w miastach pełnych ludzi, którzy żyją w pośpiechu. Nie ma sensu walczyć z „przedeptami” kolejną irytującą barierą, bo to ludzi nie powstrzyma. Znając te fakty Stowarzyszenie Otwarty Ursynów postanowiło zmierzyć się z problemem przedeptów. Analizując opinie mieszkańców Ursynowa na ten temat, stwierdziliśmy, że najpierw trzeba określić skalę zjawiska. W tym celu należało opracować mapę na podstawie zebranych zgłoszeń.

Zamieniamy przedepty na chodniki

Mapa przedeptów jest jednym z etapów akcji „Zamieniamy przedepty na chodniki”. Od drugiej połowy stycznia zbieraliśmy zgłoszenia od mieszkańców. Zgłoszono ponad 70 przedeptów. Każde zgłoszenie jest zaznaczone konkretną lokalizacją z przypisanym zdjęciem. Mapa jest interaktywna i każdy może sprawdzić, gdzie jest i jak wygląda dany przedept. Po stworzeniu takiej bazy danych przechodzimy do etapu interwencji i wybrane przedepty zgłaszamy odpowiednim jednostkom miejskim. Będziemy zabiegać o realizacje w tym miejscu chodnika lub przywrócenie trawników. Wtedy na mapie przy konkretnych przedeptach pojawi się informacja o przekazaniu do realizacji wraz z datą kiedy to nastąpiło. W ten sposób będziemy prowadzili monitoring realizacji zgłoszeń.

Celem tej akcji jest poprawa estetyki i bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie sygnały od mieszkańców, wskazujące dokładne lokalizacje, wpłyną na lepszą użyteczność ciągów pieszych.  Liczymy, że w tej sprawie naszym sojusznikiem będą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Zarząd Dzielnicy Ursynów oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Cały czas przyjmujemy nowe zgłoszenia pod adresem przedepty@otwartyursynów.pl.