Lenarczyk: Co z uregulowaniem własności gruntów spółdzielni „Stokłosy”?

Stokłosy

Od 2015 prawie co roku zadaję pytania władzom Dzielnicy Ursynów o uregulowanie gruntów spółdzielni Stokłosy. Nie tylko pytam ale również spotykamy się z gronie władz dzielnicy oraz Spółdzielni, aby pomagać w jak najszybszym rozwiązaniu tego problemu. 

W tym roku interesowało mnie jaki procent gruntów Spółdzielni  „Stokłosy” został lub w najbliższym czasie zostanie uregulowany i krótko-terminowe dzierżawy zostaną zamienione w prawo wieczystego użytkowania oraz jaki jest harmonogram uregulowania własności gruntów dla Spółdzielni „Stokłosy”. W mojej interpelacji mocno podkreśliłem, że brak uregulowania własności gruntów tworzy liczne komplikacje prawne i finansowe przy obrocie nieruchomości, dlatego kwestie te powinny mieć najwyższy priorytet dla władz Dzielnicy Ursynów. Dlaczego tak jest, nikogo nie musze przekonywać, bo jako chyba jedyna, aż tak duża spółdzielnia na Ursynowie nie mamy jeszcze uregulowanego nawet małego fragmentu terenu. Ta sytuacja odbija się na „kieszeni” spółdzielców oraz tworzy szereg problemów przy obrocie nieruchomościami, jak chociażby problemy z zaciąganiem kredytów hipotecznych pod kupowane nieruchomości na tym terenie.

Dodatkowo też zasygnalizowałem władzom Dzielnicy Ursynów, że warto wystąpić do władz miasta, aby te, działając przez posłów lub senatorów doprowadziły do inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na chwilę obecną ustawa ta nie daje odpowiedzi na pytanie co ma się wydarzyć, jeżeli grunty zostaną przekształcone z krótkoterminowych dzierżaw w wieczyste użytkowanie. Zaznaczyłem w mojej interpelacji, że takie sytuacja w najbliższych latach będzie właśnie dotyczyła jednej z największych ursynowskich spółdzielni. Do tego wątku będę jeszcze powracał, starając się nim zainteresować oprócz władz miasta również parlamentarzystów i nadanie tej sprawie działań legislacyjnych. 

W odpowiedzi na mojej wystąpienie władze Dzielnicy poinformowały mnie, że do końca br. planowane jest oddanie Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Stokłosy” w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi przy ul. Symfonii 1-5. W ramach przedmiotowego postępowania został już ustalony przebieg służebności przejścia i przejazdu niezbędnej w celu zapewnienia tym budynkom prawidłowego dostępu do drogi publicznej – ul. B. Bartóka. Informuję, że przeszkodą w uregulowaniu w/w nieruchomości w roku bieżącym mogą być roszczenia zgłoszone do jednej z działek, na której planowane jest ustanowienie służebności gruntowej. Sprawa jest aktualnie wyjaśniana.

W celu uregulowania gruntów na rzecz Spółdzielni „Stokłosy” wydzielone zostały wcześniej działki zabudowane budynkami przy ul. Zamiany 5, 6, 8 i 10 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B.

Władze Ursynowa poinformowały mnie, że problemem w uregulowaniu tych gruntów są roszczenia obejmujące dwie sprawy z wniosków byłych właścicieli o zwrot, dotyczące jednej z działek. 

Wydzielone zostały również działki do regulacji gruntów pod budynkami przy ul. ZWM 12-24. Problemem w uregulowaniu tej nieruchomości są aktualnie prowadzone prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które zakładają lokalizację na tym terenie placu miejskiego jako przestrzeni publicznej i w konsekwencji konieczności wydzielenia go jako odrębnej działki niepodlegającej przekazaniu na rzecz Spółdzielni. 

Z interpelacji dowiedziałem się, ze odnośnie pozostałych obszarów zabudowanych budynkami Spółdzielni „ Stokłosy” aktualnie trwają postępowania zmierzające do wydzielenia nieruchomości niezbędnych do prawidłowego korzystania z tych budynków. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Stokłosy – część A i część B pozwoliło przyspieszyć procedurę określenia gruntów niezbędnych do obsługi budynków mieszkalnych Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Stokłosy”.

Cieszy mnie, że na koniec pisma mogłem przeczytać, że zarówno Urząd Dzielnicy Ursynów, jak i Spółdzielnia „Stokłosy” dokładają wszelkich starań, aby trwające postępowania uwłaszczeniowe Spółdzielni mogły zostać jak najszybciej zakończone. Jest to niezmiernie ważna deklaracja, szczególnie w kontekście wieloletnich starań uregulowania własności gruntów Spółdzielni „Stokłosy”. Ze swojej strony będę nadal pilnował te działania zmierzające do uregulowania własności gruntów jednej z większych ursynowskich spółdzielni, a jeżeli to będzie możliwe będę również w tych sprawach pomagał. Jestem dobrej myśli i wierzę, że jeszcze w tym roku uda się uregulować pierwszą enklawę Spółdzielni „Stokłosy”, a w kolejnych miesiącach w ślad za tym, pójdą regulacje innych enklaw na naszym osiedlu.

Paweł Lenarczyk
radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów