Kurs pierwszej pomocy

Autor projektu: Tomasz Skorupski
Współautorzy: Piotr Skubiszewski, Alicja Zawgorodna

Lokalizacja projektu

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61

Proponowanym miejscem realizacji projektu jest sala 136 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Opis projektu

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, na którym kursanci zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego udzielania pomocy przedmedycznej. Jego uczestnikami będzie młodzież oraz dorośli mieszkańcy Ursynowa. W zakres kursu wejdzie część teoretyczna (zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy, etapów jej udzielania, sposobów oceny stanu poszkodowanego oraz podtrzymywania życia u dorosłych i dzieci, jak również aspektów prawnych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy) oraz część praktyczna (ćwiczenia polegające na przeprowadzeniu przez uczestników, pod nadzorem instruktorów, pozorowanych akcji ratunkowych).
Kurs przewidziany jest do realizacji w grupach 20 osobowych. Prowadzony będzie instruktorów – praktyków, posiadających doświadczenie z zakresu medycyny ratunkowej. Czas trwania szkolenia jednej grupy przewidziany jest na 3 godziny zegarowe. Ogólna liczba osób planowanych do przeszkolenia szacowana jest na 500. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie oraz maskę resuscytacyjną CPR na breloczku z nadrukowanym kodem QR. Po zeskanowaniu kodu w telefonie powinna załadować się strona z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Powinna zostać stworzona zakładka na stronie internetowej urzędu dzielnicy z instrukcją pierwszej pomocy. Podstrona powinna zostać opracowana we współpracy z ratownikami medycznymi. Po otwarciu na stronie od razu pojawi się instrukcja przeprowadzenia resuscytacji, łatwa do wykorzystania w nagłym przypadku.
Kursy organizowane będą w dniach i godzinach umożliwiających uczestnictwo w nich zróznicowanym grupom mieszkańców, w dni powszednie i w weekendy, w godzinach porannych i południowych.
Rekrutacja na szkolenie odbywać się będzie drogą telefoniczną (zapisy u koordynatora) oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Promocja projektu odbywać się będzie poprzez zamieszczanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy oraz na portalach społecznościowych, jak również za pomocą ulotek, plakatów oraz ogłoszeń w prasie lokalnej.

 

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Umiejętności udzielenia sprawnej i skutecznej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej
w wypadku powinna posiadać każda osoba, praktycznie niezależnie od wieku. Od prędkości
i prawidłowego sposobu naszego działania zależy w takich razach życie i zdrowie poszkodowanej osoby. Uczestnictwo w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwoli nie tylko na zdobycie podstawowych informacji oraz umiejętności praktycznych w tym zakresie, lecz również da uczestnikowi kursu pewność siebie, która, w sytuacjach stresowych, związanych z koniecznością udzielenia pomocy może przesądzić o szybkim podjęciu zdecydowanych działań, które mogą uratować ludzkie życie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt przeprowadzenia szkoleń (25 grup po 20 osób) – 25.000,00 zł;
Koszt masek CPR z nadrukiem kod QR, zaświadczeń o ukończeniu kursu – 12.500,00 zł;
Wynagrodzenie koordynatora projektu – 3.000,00 zł;
Promocja projektu – 3000 zł

Całkowity koszt projektu: 43 500,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

 

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego