Inteligentny parking przy urzędzie (system do parkowania, doładowanie samochodu elektrycznego)

Autor projektu: Piotr Skubiszewski
Współautorzy: Tomasz Skorupski, Jakub Skrzypczyński

Lokalizacja projektu

AL. KEN 61, parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów.

Opis projektu

System Inteligentnego Parkingu powinien przekazywać rzeczywiste informacje o wolnych miejscach parkingowych na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Dostęp do informacji powinien być możliwy na stronie www oraz za pomocą ogólnodostępnej darmowej aplikacji dla urządzeń mobilnych opartych gównie o systemy o iOS i Android, na tablicy świetlnej przed budynkiem urzędu.

Wdrożenie projektu wymaga instalacji na terenie parkingu kamer detekcyjnych z oprogramowaniem rozpoznającym zajętość każdego miejsca parkingowego. Oprogramowanie powinno wspierać przetwarzanie obrazu z kamer i przesyłanie informacji o statusie każdego miejsca (zajęte/wolne) na stronę www (w tym także Urzędu Dzielnicy) lub do aplikacji mobilnej. Informacja powinna być prezentowana na mapie parkingu, na której naniesione są wszystkie wyznaczone miejsca parkingowe, łącznie z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Status każdego miejsca mógłby być oznaczony np. odpowiednim kolorem.

Aplikacja powinna dostarczyć także informacje zbiorcze o łącznej liczbie wolnych i zajętych miejsc parkingowych, a także powinna być możliwość wyświetlania informacji na tablicy świetlnej ulokowanej w pobliżu urzędowego parkingu. Aplikacja powinna umożliwić nawigowanie do wskazanego miejsca parkingowego.

Inteligentny Parking mógłby także zostać zintegrowany z innymi systemami miejskimi tego typu. Kamery mogłyby służyć także do monitowania bezpieczeństwa na urzędowym parkingu.

Na potrzeby projektu wymagane jest zainstalowanie w 8 kamer monitorujących dla około 145 miejsc postojowych na terenie parkingu. Kamery mogą być zainstalowane na istniejących latarniach oświetleniowych.

Dodatkowo projekt przewiduje punkt do doładowania elektrycznego samochodu (parametry: 230V, 16A/32A, moc: 3,68/7,36 KW).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Powszechność, dostępność a także stosunkowe niskie koszty nowych technologii, w szczególności aplikacji mobilnych, pozwalają na zwiększenie komfortu życia i pracy mieszkańców naszej dzielnicy i miasta. W oparciu o nie można budować rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście, załatwianie ważnych spraw. Rozwiązanie inteligentnego parkingu jest stosowane z powodzeniem na terenie Warszawy w obrębie płatnych stref parkowania. Dzięki niemu można zaoszczędzić czas związany z poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego (a szczególnie trudno o wolne miejsce na terenie Urzędu). Rozwiązanie może przyczyniać się także do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza związanego z emisją spalin.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zestaw do detekcji wolnych miejsc parkingowych – 59 040 zł
Oprogramowanie (licencja z 12 miesięcznym utrzymaniem, Aplikacja mobilna i strona www) – 9 840 zł
Tablica zmiennej treści z montażem – 22 140 zł
Montaż urządzeń – 14 760 zł
Konfiguracja i uruchomienie – 4 920 zł
Energia elektryczna (12 miesięcy/kamera) – 2 125 zł
Transmisja danych 4G (12 miesięcy/kamera) – 295 zł
Punkt do doładowania samochodu elektrycznego (słupek do doładowania samochodu, wykonanie przyłącza, wykonanie oznakowania graficznego – 47 000 zł

Wycena zmodyfikowana o uwagi otrzymane w trakcie weryfikacji w zakresie punktu doładowania samochodu elektrycznego.

Całkowity koszt projektu: 160 120,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

  • Roczny przegląd systemu i aktualizacja oprogramowania – 20 295 zł
  • Energia elektryczna (12 miesięcy/kamera) – 2 125 zł
  • Transmisja danych 4G (12 miesięcy/kamera) – 295 zł
  • Energia elektryczna dla punktu doładowania samochodu elektrycznego – 7 000 zł
  • Razem – 29 715,00 zł

 

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego