Domki dla owadów zapylających

Autor projektu: Sławomir Boksz

Lokalizacja projektu

Teren dawnych ogródków działkowych, obecnie park przylegający do Kopy Cwila

Domki należy umieścić w odległości kilku metrów od ścieżek pośród roślin, aby zachować komfortową odległość dla owadów i spacerowiczów, umożliwiającą jednocześnie obserwację.

Opis projektu

Projekt zakłada postawienie na terenie parku utworzonego z dawnych ogródków działkowych trzech domków. Domki staną pośród roślin w odległości zapewniającej komfort zarówno owadom jak i spacerowiczom.

Mieszkańcy będą mogli codziennie obserwować niezwykle ciekawą pracę owadów oraz zobaczyć efekty ich pracy w postaci setek zapylonych roślin w parku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wprowadzenie schronień dla owadów na teren parku podniesie jego atrakcyjność oraz uzupełni ekosystem o liczne owady zapylające okoliczne rośliny. Projekt ma także charakter ekologiczny i edukacyjny.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Trzy domki – 3 szt. x 600zł = 1800zł
Opinia i nadzór entomologa – 1000zł

Całkowity koszt projektu: 2 800,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

 

Opis projektu na oficjalnym portalu Budżetu Partycypacyjnego