Dodatkowe przejście dla pieszych przez Puławską – podpisz petycję!

Puławska-Pileckiego-Poleczki

Rozpoczęliśmy zbiórkę pod petycją do prezydent Warszawy w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z drogą rowerową po stronie północnej skrzyżowania ul. Puławskiej z ulicami Pileckiego i Poleczki. Codziennie w tym miejscu piesi pokonują trasę przez 5 przejść dla pieszych trasę o długości 380 metrów, aby w ciągu 5-6 minut przejść z jednego przystanku na drugi. Postulujmy drobna zmianę, dzięki której trasa skróci się do 240 metrów i ok. 2-3 minut. Prosimy o podpisanie petycji. 

Oto treść petycji – podpisy można składać na portalu petycjeonline.com:

Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy  

Zwracamy się do Pani Prezydent o wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z drogą rowerową po stronie północnej skrzyżowania ul. Puławskiej z ulicami Pileckiego i Poleczki. 

Obecnie skrzyżowanie to ma przejścia dla pieszych (wraz z drogą dla rowerów) na trzech wlotach (od wschodu, południa i zachodu) oraz dodatkowo na trzech tzw. „prawoskrętach”. Niestety, po stronie północnej (od strony centrum Warszawy) brak jest przejścia dla pieszych, co wydłuża czas przejścia pieszych w tej relacji z ok. 2-3 minut (w zależności od czasu potencjalnego oczekiwania na zielone światło) do nawet 5-6 minut. W przypadku osób starszych znaczenie ma również odległość: obecne 380 metów do możłiwych 240 metrów.

Problem braku tej relacji w przejściach dla pieszych na tym skrzyżowaniu kiedyś miał marginalne znaczenie. Jednak wybudowanie bloków mieszkalnych przy ul. Galopu (przy południowym murze Toru Wyścigów Konnych Służewiec), oddanie do użytku wielu przestrzeni biurowych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Poleczki, a także otwarcie wiaduktu nad torami kolei radomskiej i związane z tym uruchomienie dwóch linii autobusowych 148 i 331), spowodowało wielokrotne zwiększenie ruchu pieszych w tym kierunku. Codziennie trasę przez 5 sygnalizacji świetlnych w obrębie jednego skrzyżowania (3 główne i 2 na „prawoskrętach”) pokonują setki osób. W szczególności uciążliwe jest to dla dwóch grup pieszych:

  • pasażerów 6 linii autobusowych (192, 504, 709, 715, 727, 739) wysiadających na przystanku POLECZKI 02 (w kierunku centrum Warszawy) i przesiadających się do autobusów 148 i 331 na przystanku POLECZKI 04 (w kierunku lotniska).
  • mieszkańców osiedla Jary zmierzających na przystanek POLECZKI 04 (w kierunku lotniska).

Utworzenie czwartego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Puławska-Poleczki-Pileckiego wpłynie pozytywnie na usprawnienie tego miejsca jako ważnego punktu przesiadkowego dla osób korzystających z komunikacji autobusowej. Stworzy też istotny bodziec (krótszy czas przesiadek) dla osób, które potencjalnie mogą przesiąść się do komunikacji autobusowej – jest to zgodne z zasadami kształtowania nowoczesnej infrastruktury przesiadkowej w miastach. Jednocześnie dodatkowe przejście nie wpłynie negatywnie na ruch samochodowy, gdyż ten jest już wstrzymywany ze względu na przejścia znajdujące się na trzech pozostałych wlotach na skrzyżowanie.

PODPISZ PETYCJĘ

 

Comments are closed.