Lenarczyk: Czy zostanie wybudowany Wiolinowy Pasaż?

SMB Jary

W ostatnią sobotę odbyło się spotkanie spółdzielców SMB „Jary” w sprawie inwestycji Wiolinowy Pasaż.  Dowiedziałem się o nim od kilku mieszkańców osiedla Jary, którzy byli bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół tej inwestycji.

Nie będę tu opisywał historii inwestycji, bo cała dokumentacja jest umieszczona na stronie spółdzielni lub jest dostępna w administracji  spółdzielni. Pierwszy raz inwestycja była omawiana w marcu 2015 roku na Komisji Architektury i Ochrony Środowiska. Wówczas mieszkańcy Wiolinowej 11 i 13 przyszli do nas o pomoc. Nie zgadzali się, aby skwerek, na którym rosły cenne gatunki drzew, został zlikwidowany. Mnie już wówczas zastanowiła skala inwestycji. Pięć budynków na niewielkim obszarze, blisko siebie usytuowanych, prawie w przysłowiowe okno w okno. Dla mnie to było całkowite odejście od założeń „ojców założycieli” Ursynowa, którzy tworzyli zielone tereny, dające przestrzeń i swobodę dla mieszkańców. Teraz, takimi inwestycjami, zmieniany jest charakter Ursynowa Północnego. Nie ukrywam, że można byłoby się pokusić o budowę tam 2-3 budynków, włączając również Dom Sztuki do tej inwestycji, z zachowaniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W sobotę mogłem wysłuchać profesjonalnie przygotowanej prezentacji przez zarząd spółdzielni, który zwięźle opisał historię tej inwestycji. Dziś wiemy jedno: jest duża szansa, że nie uzyska ona pozwolenia na budowę. Walka toczy się o drzewa (dęby i jesiony), które nawet jeżeli uda się wybudować te budynki, to przestaną istnieć. Pytanie też o to czy inwestycja w zbyt dużym stopniu nie narusza interesów mieszkańców budynków Wiolinowej 11 i 13. To, co dodatkowo mnie niepokoi, to że coraz częściej pojawiają się przy tej inwestycji nazwiska radnych Ursynowa i Wilanowa. Pewnie nie byłoby problemu, jeżeli przed uzyskaniem pozwolenia na budowę poprzedni zarząd spółdzielni nie rozpoczął prowadzenia listy zainteresowanych zakupem mieszkania, łamiąc uchwałę walnego zgromadzenia, która mówiła jasno, że nabór ma się odbyć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Mam nadzieję, że spółdzielcy uporają się z tą inwestycją, która będzie zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, nie będzie naruszała interesów okolicznych mieszkańców oraz ocali cenne przyrodniczo drzewa. Jeżeli będzie taka wola mieszkańców czy władz spółdzielni, wówczas ponownie wprowadzę omówienie inwestycji „Wiolinowy Pasaż” pod obrady Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, co już sygnalizowałem przy tworzeniu tegorocznego planu tej komisji.

Paweł Lenarczyk


Teksty publikowane w dziale „Komentarze” są prywatnymi opiniami członków i sympatyków stowarzyszenia „Otwarty Ursynów” – nie muszą odzwierciedlać stanowiska całej organizacji.