Co zrobić, aby budowa POW nie zakorkowała Ursynowa? Nasze pomysły

POW

19 marca stowarzyszenie Otwarty Ursynów przedstawiło propozycje rozwiązań komunikacyjnych na czas, gdy będzie trwała budowa POW. Zdaniem naszej organizacji wdrożenie przez władze miasta i dzielnicy 5-punktowego planu może pomóc ograniczyć korki podczas realizacji tunelu POW.

Nasze pomysły na odkorkowanie Ursynowa w czasie, gdy będzie trwała budowa POW:

  • darmowy bilet na komunikację miejską
  • częstsze kursy metra
  • autobus na linii Konstancin-Jeziorna – stacja metra Kabaty
  • parking P+R na Kabatach
  • kampania informacyjno-edukacyjna o budowie obwodnicy i zachęcająca do korzystania z publicznego transportu

Pozwolą one, choć w części, złagodzić niedogodności, jakie odczuwać będą mieszkańcy Ursynowa w związku z budową POW.

Apel do prezydent Warszawy

Propozycje rozwiązań zostaną przekazane do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz  wraz z apelem o ich wdrożenie. Oto treść uzasadnienia dla wprowadzenia proponowanych przez nas rozwiązań:

POWRozpoczęła się budowa Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku przebiegającym przez Ursynów. Jest to największa, a zarazem najbardziej uciążliwa inwestycja realizowana na terenie naszej dzielnicy od czasu budowy I linii metra. Takie przedsięwzięcie już powoduje wiele utrudnień dla mieszkańców. A to dopiero początek.

Podczas realizacji inwestycji dzielnica Ursynów zostanie przedzielona na dwie części, co będzie mieć negatywny wpływ na możliwość przemieszczania się samochodem. Dlatego uważamy, że w tym czasie władze miasta i dzielnicy muszą zwiększyć aktywność w przekonywaniu mieszkańców do wybierania innych, mniej uciążliwych dla miasta środków transportu.

Przede wszystkim należy wspierać korzystanie z komunikacji miejskiej. Przesiadka z samochodów do transportu publicznego może znacznie przyczynić się do zmniejszenia ewentualnego zakorkowania Ursynowa.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Otwarty Ursynów proponuje wdrożenie następujących działań, których celem będzie zminimalizowanie części negatywnych skutków ubocznych spowodowanych przez budowę Południowej Obwodnicy Warszawy:

  • darmowy bilet POW: wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy dla mieszkańców Ursynowa. Uważamy, iż taka decyzja zachęci wielu mieszkańców do rezygnacji z codziennego korzystania z samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej, co przyczyni się do zmniejszenia negatywnych skutków budowy obwodnicy, tj. do zmniejszenia korków;
  • częstsze kursy metra: wprowadzenie maksymalnie częstych (dopuszczonych przepisami prawa) kursów metra w godzinach szczytu; koresponduje to z wprowadzeniem darmowego biletu. Częstsze kursowanie metra zwiększy jego przepustowość oraz zachęci mieszkańców do korzystania z tego środka transportu jako alternatywy dla samochodu;
  • autobus na linii Konstancin-Jeziorna – stacja metra Kabaty: zagwarantowanie połączenia autobusowego na linii Konstancin-Jeziorna-Wilanów – stacja metra Kabaty od pierwszego dnia oddania do użytku ciągu ulic Nowokabacka-Rosnowskiego. Otwarcie ulicy Nowokabackiej/Rosnowskiego przyczyni się do wprowadzenia dodatkowego strumienia samochodów z kierunku Konstancin-Jeziorna. Ustanowienie linii autobusowej do stacji metra Kabaty zachęci cześć osób do korzystania z transportu publicznego, co będzie mieć wpływ na zmniejszenie ruchu samochodowego wjeżdżającego do Warszawy i na Ursynów;
  • P+R na Kabatach: wybudowanie publicznego parkingu typu P+R przy stacji metra Kabaty. Budowa ciągu ulic Nowokabacka-Rosnowskiego spowoduje wzrost liczby pojazdów z kierunku Konstancin-Jeziorna; dlatego też tej inwestycji powinno towarzyszyć stworzenie odpowiednich warunków dla osób chcących kontynuować drogę do centrum miasta komunikacją zbiorową – ponownie alternatywa dla samochodu. Tego typu parking powinien odciążyć okoliczne parkingi, a także powinien mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie ilości samochodów na ursynowskich ulicach;
  • kampania informacyjno-edukacyjna, „ulotka w każdej skrzynce pocztowej”: przeprowadzenie należytej kampanii informującej mieszkańców o budowie Południowej Obwodnicy Warszawy, w tym poinformowanie ich o możliwościach korzystania z komunikacji miejskiej i o korzyściach jakie ona daje względem samochodu. Mieszkańcy powinni być świadomi jakie czekają ich niedogodności związane z realizacją tej inwestycji. Dobra polityka informacyjna pozwoli na lepsze przygotowanie się na nie.

Comments are closed.