Chcemy powrotu nazw ulic: Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego i ZWM

ZWM

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów od samego początku konsekwentnie sprzeciwiało się odgórnie narzuconym zmianom nazw ulic: Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego i ZWM na Ursynowie. W listopadzie 2017 r. zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie oraz byliśmy autorami petycji popartej przez kilkuset mieszkańców do władz Warszawy, aby złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nazwy następujących ulic: Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego i ZWM zostały zmienione przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie zarządzeń zastępczych z dnia 9 listopada 2017 r. 7 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wcześniejsze orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylające zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego.

W związku z apelem IPN oraz środowiska PiS o pozostawienie zmienionych nazw ulic zaapelowaliśmy do Przewodniczącej Rady Warszawy oraz do Prezydenta Warszawy o  faktyczne przywrócenie nazw ulic obowiązujących przed wydaniem przez Wojewodę zarządzeń. Zwróciliśmy się także z prośbą o godne upamiętnienie wskazanych w zarządzeniach zastępczych Wojewody patronów ulic: Wojciecha Kilara, Rodziny Ulmów, Andrzeja Romockiego „Morro” oraz Kazimierza Kardasia „Orkana” – jako patronów nowych warszawskich ulic, placów czy skwerów.

Zaapelowaliśmy również do Wojewody oraz do Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Warszawy o odstąpienie od działań, których celem będzie zmiana nazw ulic: Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego i ZWM.

Uważamy, że każda zmiana nazwy ulicy powoduje niepotrzebne uciążliwości i koszty dla mieszkańców.

Treść wysłanych pism:

Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Pani Ewa GRUPIŃSKA-MALINOWSKA
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy

Pan Rafał TRZASKOWSKI
Prezydent m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2018 r., które potwierdziły wcześniejsze orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylające zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego i Związku Walki Młodych na Ursynowie oraz nadania im nowych nazw, zwracamy się z prośbą o faktyczne przywrócenie ww. nazw obowiązujących przed wydaniem przedmiotowych zarządzeń.

Zarządzenia wydane przez Wojewodę Mazowieckiego wywołały wśród wielu mieszkańców wymienionych ulic uzasadniony brak zrozumienia dla takich decyzji, gdyż zostały one podjęte bez jakikolwiek konsultacji społecznych – wbrew woli znacznej liczby zamieszkujących tam osób. Zmiany te spowodowały chaos i wiele uciążliwości dla mieszkańców (między innymi koszty, które część z nich musiała ponieść; ponadto wiele osób do dziś nie wie, na jakiej właściwie ulicy mieszka).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o godne upamiętnienie wskazanych w zarządzeniach zastępczych Wojewody patronów ulic: Wojciecha Kilara, Rodziny Ulmów, Andrzeja Romockiego „Morro” oraz Kazimierza Kardasia „Orkana” – jako patronów nowych warszawskich ulic, placów czy skwerów.

Piotr Skubiszewski
Przewodniczący stowarzyszenia
Otwarty Ursynów
Paweł Lenarczyk
Wiceprzewodniczący stowarzyszenia
Otwarty Ursynów

Do wiadomości:
– Pan Michał MATEJKA Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów
– Pan Robert KEMPA Burmistrz Dzielnicy Ursynów

 

Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Pan Zdzisław SIPIERA
Wojewoda Mazowiecki

Pan Cezary JURKIEWICZ
Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2018 r., które potwierdziły wcześniejsze orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylające zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego i Związku Walki Młodych na Ursynowie oraz nadania im nowych nazw, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od działań, których celem będzie zmiana ww. nazw obowiązujących przed wydaniem przedmiotowych zarządzeń.

Zarządzenia wydane przez Wojewodę Mazowieckiego wywołały wśród wielu mieszkańców wymienionych ulic uzasadniony brak zrozumienia dla takich decyzji, gdyż zostały one podjęte bez jakikolwiek konsultacji społecznych – wbrew woli znacznej liczby zamieszkujących tam osób. Zmiany te spowodowały chaos i wiele uciążliwości dla mieszkańców (między innymi koszty, które część z nich musiała ponieść; ponadto wiele osób do dziś nie wie, na jakiej właściwie ulicy mieszka).

Jednocześnie informujemy Państwa, iż zwróciliśmy się do Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz  Prezydenta m.st. Warszawy się  z prośbą o godne upamiętnienie wskazanych w zarządzeniach zastępczych Wojewody patronów ulic: Wojciecha Kilara, Rodziny Ulmów, Andrzeja Romockiego „Morro” oraz Kazimierza Kardasia „Orkana” –  jako patronów nowych warszawskich ulic, placów czy skwerów.

Piotr Skubiszewski
Przewodniczący stowarzyszenia
Otwarty Ursynów
Paweł Lenarczyk
Wiceprzewodniczący stowarzyszenia
Otwarty Ursynów

Do wiadomości:
– Pani Ewa GRUPIŃSKA-MALINOWSKA Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy
– Pan Rafał TRZASKOWSKI Prezydent m.st. Warszawy
– Pan Michał MATEJKA Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów
– Pan Robert KEMPA Burmistrz Dzielnicy Ursynów

Comments are closed.