Chcemy konsultacji społecznych ws. likwidacji pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej

Pętla autobusowa ZTM przy ul. Płaskowickiej

3 lipca stowarzyszenie Otwarty Ursynów wystąpiło do prezydent Warszawy z prośbą  o podjęcie inicjatywy ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. rozważanej likwidacji pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej. Nasze pismo jest efektem pojawiających się informacji o możliwej likwidacji pętli autobusowej NATOLIN PŁN przy ul. Płaskowickiej (w pobliżu skrzyżowania z al. KEN) i zastąpienia jej alternatywną organizacją końcowych przystanków dla kilku linii autobusowych.

Uważamy, że istnieje co najmniej 5 istotnych powodów, dla których przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie jest uzasadnione. Oto treść pisma przesłanego do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz:

Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

W związku z informacjami o możliwej likwidacji pętli autobusowej NATOLIN PŁN przy ul. Płaskowickiej (w pobliżu skrzyżowania z al. KEN) i zastąpienia jej alternatywną organizacją końcowych przystanków dla kilku linii autobusowych zwracamy się do Pani Prezydent oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z prośbą o podjęcie inicjatywy ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami okolic obecnej pętli autobusowej. Przedmiotem konsultacji powinna być zarówno zasadność likwidacji istniejącej pętli, jak również ewentualna organizacja nowej organizacji przebiegu linii autobusowych w tym miejscu i ich przystanków końcowych. Wśród zagadnień, które należy poruszyć podczas konsultacji, powinny znaleźć się:

  • kwestie bezpieczeństwa nowych rozwiązań komunikacyjnych, w tym z uwzględnieniem potencjalnego istnienia bazarku w miejscu obecnej pętli (bazarek będzie generował dodatkowy ruch samochodowy i pieszy w tym miejscu)
  • kwestie wygody dla osób korzystających z usług komunikacji publicznej
  • kwestie sąsiedztwa budowy tunelu trasy S2 POW

Przeprowadzenie konsultacji jest zasadne z kilu powodów.

Po pierwsze, trwająca już budowa tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy już teraz generuje utrudnienia dla mieszkańców okolic skrzyżowania al. KEN z ul. Płaskowickiej. Utrudnienia te nasilą się wraz z uruchamianiem kolejnych etapów tej inwestycji (zamkniecie wjazdu z ulic Braci Wagów oraz Lanciego w ul. Płaskowicką).

Po drugie, utworzenie bazarku w miejscu obecnej pętli autobusowej oraz na terenie zielonym pomiędzy blokami przy ul. Polaka a al. KEN będzie źródłem dodatkowego ruchu samochodowego (dostawcy, kupcy, obsługa techniczna, klienci – w dużym stopniu może to być źródło nielegalnego parkowania, z którym już dziś straż miejska sobie nie radzi). Nowa lokalizacja bazarku to również nowe potoki ruchu pieszych. Należy to wszystko uwzględnić przy ewentualnym planowaniu nowej organizacji przystanków końcowych w tym miejscu.

Po trzecie, konsultacje społeczne w tym zakresie są uzasadnione ze względu na koszty związane ze zmianami – będą one ponoszone ze środków publicznych.

Po czwarte, obecnie toczą się prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeniesienie bazarku w miejsce obecnej pętli, w artykułowanych w przestrzeni publicznej komunikatach, ma mieć charakter tymczasowy. Jednak istnieje ryzyko, że zarówno likwidacja pętli, jak również nowa lokalizacja bazarku będą znacznie trwalsze niż deklarowany 2020 rok. Dlatego też mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się w tej kwestii, gdyż tymczasowa lokalizacja bazarku może w pewnym stopniu wpłynąć również na kształt przyszłego mpzp.

Po piąte, z informacji otrzymanych z Zarządu Transportu Miejskiego na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wynika iż z przewozowego punktu widzenia pętla autobusowa NATOLIN PŁN. powinna pozostać w lokalizacji i o parametrach, tak jak jest obecnie.

Zważając na powyższe uważamy, że uzasadnionym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat likwidacji pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej w szczególności w zakresie wprowadzonych zmian służących zachowania obsługi komunikacyjnej dla okolicznych osiedli mieszkaniowych.

Konsultacje powinny odbyć się zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy.

Piotr Skubiszewski

Bartosz Dominiak