Skubiszewski: Projekt Ursynów współodpowiedzialny za wykonanie pasów rowerowych na Ursynowie

W tej kadencji samorządu na Ursynowie powstały pasy rowerowe. Zostały one namalowane na dwóch ulicach – Cynamonowej i Dereniowej. Wywołało to sporą burzę,  spowodowaną przez lokalne ugrupowanie polityczne Projekt Ursynów. Ugrupowanie to współrządzi od kilku lat dzielnicą, a mimo to udaje, że nie miało nic z tym wspólnego. Pasy rowerowe zostały wykonane delikatnie mówiąc nie najlepiej. Być może dlatego, aby więcej >>>

Trwa głosowanie budżecie partycypacyjnym na 2019. Zobacz projekty, które polecamy

Od 15 do 30 czerwca mieszkańcy Warszawy mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na 2019 roku. Na Ursynowie na decyzję czeka 168 projektów w 4 obszarach: ogólnodzielnicowym oraz Zielony Ursynów, Ursynów Północny i Ursynów Południowy. Zachęcamy do poparcia m.in. projektów zgłoszonych przez członków i sympatyków stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Każdy mieszkaniec (nie trzeba być zameldowanym) bez względu na wiek więcej >>>

Nowe doświetlenia przejść dla pieszych dzięki naszym projektom

W zeszłym roku osoby związane ze stowarzyszeniem Otwarty Ursynów Piotr Gąsowski, Paweł Lenarczyk i Piotr Skubiszewski zgłosiły w ramach budżetu partycypacyjnego projekty polegające na doświetleniu przejść dla pieszych: „Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tanecznej”, „Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym”, „Doświetlanie przejść dla pieszych na Ursynowie Południowym”. Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że niebawem ma więcej >>>

Dominiak: Na Ursynowie 1/6 projektów z budżetu partycypacyjnego nie została zrealizowana

Na Ursynowie 1/6 projektów z budżetu partycypacyjnego nie została zrealizowana

Niedawno poznaliśmy mocno krytyczne dla obecnych władz dzielnicy Ursynów wyniki kontroli prowadzenia budżetu partycypacyjnego w edycjach na 2016 i 2017 roku. Wczoraj na stronie stowarzyszenia Zielonego Mazowsza został zaprezentowany raport „Budżet nierealizacyjny” autorstwa Roberta Buciaka, w którym pokazano, jak duże są zaległości w realizacji projektów wybranych przez mieszkańców Warszawy. Poniżej zamieszczam zestawienie niezrealizowanych dotychczas zwycięskich projektów na Ursynowie. Na Ursynowie w więcej >>>

Kontrola potwierdziła liczne nieprawidłowości w realizacji budżetu partycypacyjnego 2016 i 2017 na Ursynowie

Dziś otrzymaliśmy tekst wystąpienia pokontrolnego, będącego efektem kontroli realizacji budżetu partycypacyjnego (BP) na Ursynowie przez obecny zarząd dzielnicy. Wnioski pracy kontrolerów są porażające i nie zostawiają wątpliwości, że BP było nienależycie prowadzone. Kontrola odbyła się w ubiegłym roku na wniosek ursynowskich aktywistów, w tym związanych ze stowarzyszeniem Otwarty Ursynów. We wniosku o kontrolę z września 2016 roku napisaliśmy m.in. „Uważamy, więcej >>>

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Trwa realizacja naszych projektów z budżetu partycypacyjnego

Przejście dla pieszych

Jak donosi tygodnik PASSA, obecnie trwa realizacja dwóch projektów z budżetu partycypacyjnego na 2017 rok „Doświetlenie przejść dla pieszych przy ursynowskich szkołach – Ursynów Południowy” oraz „Bezpieczne dziecko na pasach – doświetlenie przejść dla pieszych”. Były to projekty zgłoszone m.in. przez obecnych aktywistów Otwartego Ursynowa: Piotra Skubiszewskiego i Piotra Gąsowskiego.  Realizacja projektów ma  zakończyć się w grudniu, a wartość zaplanowanych więcej >>>

Głosujemy na projekty do budżetu partycypacyjnego 2018

Projekty do budżetu partycypacyjnego, Ursynów

Od 14 do 30 czerwca trwa głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. Wśród 127 projektów poddanych pod głosowanie w trzech ursynowskich obszarach (Zielony Ursynów, Ursynów Wysoki Północny, Ursynów Wysoki Południowy) znalazło się 19 projektów przygotowanych przez członków stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Głosować można przez internet lub osobiście na papierowej karcie w urzędzie dzielnicy. Kiedy i jak głosować? Głosowanie trwa od więcej >>>

Dominiak: Infrastruktura rowerowa na Ursynowie? Sprawdzam.

Ursynów - pasy rowerowe

Mniej więcej dwa tygodnie temu działacz współrządzącego dzielnicą lokalnego stowarzyszenia obwieścił na grupie Obywatele Ursynowa: „Taki mamy pomysł na infrastrukturę rowerową na Ursynowie. Tam gdzie jest miejsce na wykonanie drogi dla rowerów obok jezdni, powinno się to robić.” Jego wypowiedzi towarzyszyła infografika, z której wynika, że jego ugrupowanie woli, „żeby infrastruktura rowerowa na Ursynowie była oparta o budowane osobno drogi dla więcej >>>

Budżet Partycypacyjny 2018: wkrótce głosowanie mieszkańców

Ursynów - budżet partycypacyjny

Jak będzie wyglądał budżet partycypacyjny w przyszłym roku? Od 14 do 30 czerwca wszyscy mieszkańcy będą mogli zagłosować na projekty na 2018 rok. Obecnie trwa kampania promująca pomysły zgłoszone przez naszych sąsiadów. Wśród nich jest 19 projektów przygotowanych przez członków stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Członkowie Otwartego Ursynowa zgłosili 20 projektów w przypadku jednego byli współautorami. Weryfikację urzędniczą przeszło 19 projektów – więcej >>>

Lenarczyk: Kongres Innowatorów na Ursynowie

Innowacje

W dniach 27-28 marca w Warszawie był organizowany Kongres Innowatorów. Drugi dzień kongresu odbywał na Ursynowie na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. W tym dniu na Kongresie pojawili się nie tylko szefowie państw Grupy Wyszehradzkiej, ale wystąpiła również na nim, z inspirującym przemówieniem prezes YouTube pani Susan Wojcicki. To w naszej dzielnicy na koniec Kongresu w dniu dzisiejszym została podpisana więcej >>>