Zamieńmy przedepty na chodniki

Ursynów - przedepty

Przedept to wydeptany trawnik przez ludzi, który wybierają najkrótszą drogę do celu swojej pieszej podróży. Gdy robi to kilka osób, nie ma sprawy. Gdy codziennie trawnikowym skrótem chodzą dziesiątki lub setki osób, to z dużym prawdopodobieństwem oznaka, że planiści źle zaprojektowali chodniki. „Człowiek zawsze wybierze najkrótszą drogę. Tak to działa w miastach pełnych ludzi, którzy żyją w pośpiechu. Nie ma sensu walczyć z przedeptami kolejną irytującą barierą, bo to ludzi nie powstrzyma” – pisał w styczniowym komentarzu Jan Ławrynowicz, gdy rozpoczynaliśmy akcję „Zamieńmy przedepty na chodniki”.

Celem akcji jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej Ursynowa i doprowadzenie do likwidacji najbardziej irytujących przedeptów poprzez:

  • zastąpienie ich  chodnikami,
  • odtworzenie trawników.

Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie sygnały od mieszkańców, wskazujące dokładne lokalizacje, wpłyną na lepszą użyteczność ciągów pieszych.  Liczymy, że w tej sprawie naszym sojusznikiem będą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Zarząd Dzielnicy Ursynów oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Mapa przedpetów

Na podstawie mailowych zgłoszeń od mieszkańców stworzyliśmy mapę ursynowskich przedeptów na Ursynowie wraz z ich zdjęciami. Jeśli uda się któryś przedept zlikwidować – będziemy dokonywać stosownych aktualizacji na mapie.

Czekamy na kolejne zgłoszenia

Jeśli znacie Państwo przedepty, których nie ma na powyższej mapie, prosimy o ich zgłaszanie na adres: przedepty@otwartyursynow.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie lokalizacji, propozycję zmiany i ewentualnie zdjęcie.

 

Share Button